Olomoucký kraj a obce v okolí Plumlovské přehrady finančně podpoří provoz srážedel fosforu

Částkou převyšující půl milionu korun přispěje Olomoucký kraj a obce v okolí Plumlovské přehrady ke zlepšení kvality vody v této turisticky oblíbené vodní nádrži.

PLUMLOV – Projekt Povodí Moravy, s.p. s názvem Zlepšení jakosti vod a snížení eutrofizace v povodí vodního díla Plumlov podpoří nejvyšší částkou právě Olomoucký kraj, který na něj uvolnil 250 tisíc korun.

„Dotace obcí a kraje budou v roce 2014 použity na financování provozu srážedel fosforu na jednotlivých přítocích do Plumlovské přehrady,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský. Ze srážedel se bude dávkovat síran železitý, který omezí přísun živin do vodní nádrže. 

Provoz srážedel je však pouze dočasné řešení. Základem pro dobrou kvalitu vody v nádrži je nezbytně nutné pokračovat v odstraňování zdrojů znečištění v jednotlivých obcích nad Plumlovskou přehradou, a to zejména fosforu.

Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s krajským úřadem Olomouckého kraje uspořádalo v červenci v sídle úřadu pracovní jednání s představiteli obcí, vodoprávních úřadů, krajské hygienické stanice, státního pozemkového úřadu a vodohospodáři. Na společném schůzce se zúčastněné strany domluvily na urychlení odstraňování fosforu z odpadních, a tím i povrchových vod. Starostové na setkání deklarovali, že obce v nejbližších měsících zahájí, či v některých případech dokončí výstavbu kanalizací, ČOV i dostavbu či zprovoznění chemického odstranění fosforu z odpadních vod.

Povodí Moravy, s.p. realizovalo řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci. V letošním roce PM vyhodnotí efektivitu těchto kroků s následným možným přijetím dalších opatření, která povedou ke zlepšení jakosti vody. V další etapě se však musí především odstranit všechny zdroje fosforu, které zatěžují povrchové vody a následně i kvalitu vody v nádrži. Technická opatření na kanalizacích a ČOV doplní i dokončení komplexních pozemkových úprav v jednotlivých katastrech a správná zemědělská praxe. 

Dotace:

Olomoucký kraj 250 000 Kč

Plumlov  73 021 Kč

Prostějov 50 000 Kč

Protivanov  31 914 Kč

Mostkovice 30 000 Kč

Lipová  22 328 Kč

Krumsín 17 990 Kč

Vícov 14 592 Kč

Malé Hradisko 11 346 Kč

Stínava 4 733 Kč

Bousín  4 308 Kč

Fotografie pro média:

Olomoucký kraj a obce v okolí Plumlovské přehrady finančně p
Rekonstrukce VD Plumlov.
stáhnout originál (JPG, 2 MB)
stáhnout popis (TXT)

publikováno 25. srpna 2014, 09:09aktualizováno 1. září 2014, 10:45 štítky: Plumlovská přehrada, eutrofizace, čištění vodní nádrže, srážení,