Olomoucký kraj, obec Troubky a Povodí Moravy společně zahájily přípravy protipovodňové ochrany Troubek

Olomoucký kraj, Povodí Moravy a obec Troubky podepsaly memorandum o spolupráci při realizaci protipovodňových opatření Troubek. Memorandum o spolupráci podepsali zástupci jednotlivých organizací 9. června. Protipovodňová opatření Troubek jsou součástí komplexu protipovodňové ochrany Pobečví.

Tak rozsáhlý projekt vyžaduje spolupráci kraje, správce povodí a obce. Podpisem memoranda bude zahájena příprava projektové dokumentace pro povolení stavby. Obec Troubky společně s hejtmanstvím se na ní budou podílet částkou 1,6 milionu korun. Další jednání pak proběhnou v rámci přípravy financování samotné stavby, kdy se předpokládá, že 85 procent nákladů na stavbu protipovodňové ochrany Troubek pokryje dotace ministerstva zemědělství.

Takto rozsáhlý projekt se neobejde bez podpory Olomouckého kraje a krajská rada spolupracuje na realizaci protipovodňových opatření. Je to velmi důležitá ochranná stavba v obci, která je pravidelně postihována povodněmi, nyní se konečně dostáváme k řešení, na které obyvatelé Troubek čekají šestadvacet let,“ řekl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Koryto Bečvy je v okolí Troubek nyní schopné pojmout dvacetiletou povodeň, plánovaná ochrana je koncipována na stoletou povodeň. Problematické je také štěrkopískové podloží, na kterém se obec nachází, a proto projekt počítá s technickými opatřeními, která zabrání průniku podzemních vod. „Od ničivé povodně, která naši obec zasáhla v roce 1997, postihla Troubky ještě jedna menší povodeň v roce 2010. Mám obrovskou radost, že v rámci zastupitelstva obce panuje shoda na podobě protipovodňových opatření a že máme podporu olomouckého hejtmanství. Od roku 2017 řešíme majetkoprávní vztahy, tak aby mohla protipovodňová ochrana naší obce vzniknout,“ prohlásil starosta Troubek Martin Frgal.

Projekt počítá s prstencovým ohrázováním celé obce. Okolo Troubek vyrostou nové hráze, protipovodňové zdi a dojde i k navýšení stávajících hrází. Z důvodu komplikovaných hydrologických podmínek a režimu podzemních vod bude součástí opatření systém protivztlakových studní, odvodňovacích příkopů, nádrží prosáklé vody a čerpacích agregátů. V současnosti Povodí Moravy připravuje veřejnou soutěž na zhotovitele projektové dokumentace. Výstavba opatření za přibližně 600 milionů korun by mohla začít v roce 2027. „Troubky stojí na soutoku Moravy a Bečvy. Podloží tvoří především štěrkopísek. Z historických snímků jde vidět, že při povodních některá místa v Troubkách zaplavila průzračná podzemní voda. Navržená opatření poskytnou obyvatelům Troubek komplexní ochranu, a to jak proti vodě z řeky, tak proti prosakující vodě z podloží,“ vysvětluje Gargulák. Stavba samotná potrvá přibližně čtyři roky.

Protipovodňová opatření v Troubkách jsou součástí komplexu opatření v Pobečví. Ta sestává ze dvou etap. „V rámci první etapy probíhá výstavba liniových opatření, která chrání obce a města podél vodního toku. Hlavní opatření druhé etapy bude představovat výstavba bočního suchého poldru u Skaličky, který je základním a nezbytným prvkem systému protipovodňové ochrany na řece Bečvě. V posledních letech Ministerstvo zemědělství financovalo v Pobečví projekty za 370 milionů korun a další projekty se připravují. Ministerstvo zemědělství na protipovodňová opatření vynaložilo celkem již téměř 22 mld. Kč,“ zdůraznil ministr zemědělství Zdeněk Nekula. Obě etapy ochrání 110 tisíc obyvatel Pobečví až na úroveň povodně v roce 1997.

Plánek PPO Troubky

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 9. června 2023, 14:11aktualizováno 16. června 2023, 08:52 štítky: protipovodňová opatření, Troubky,