Plavba a rodinná rekreace na Baťově kanále zaznamenala úspěch díky prodloužení sezóny

Na začátku letošní hlavní plavební sezóny na Baťově kanálu očekávali provozovatelé plavby a půjčoven lodí poklesy příjmů kvůli protiepidemickým opatřením. S obavami, že se jim výpadek z května nepodaří během července a srpna dohnat, se někteří provozovatelé obraceli s žádostí o pomoc přímo na správce Baťova kanálu (Povodí Moravy, s. p.). Povodí Moravy, s. p. proto nabídlo pomoc všem provozovatelům lodní dopravy a půjčoven a prodloužilo letní režim komorování na vlastní náklady. Díky tomu plavba a rodinná rekreace zaznamenala další meziroční nárůst.

V neděli 11. 10. 2020 Povodí Moravy ukončilo provoz plavebních komor na Baťově kanálu a s ním skončila také letošní prodloužená plavební sezóna. Její začátek poznamenala opatření proti šíření koronavirového onemocnění. Pomocnou ruku provozovatelům plavby a půjčoven lodí proto nabídlo Povodí Moravy, které mimořádně zahájilo letní režim plavby už v polovině května. V tomto režimu probíhalo komorování až do konce září, navíc pak správce Baťova kanálu zajistil provoz plavebních komor první dva víkendy v měsíci říjnu. K dohnání finanční ztráty tak provozovatelé plavby a půjčoven lodí mohli nabízet své služby rekreantům oproti původnímu rozpisu o 27 dní déle. „Všechny náklady na provoz, obsluhu a údržbu zdymadel jsme zajistili z vlastních zdrojů tak, aby provozovatelům plavby nevznikly žádné dodatečné náklady. Přes počáteční obavy z dopadu protiepidemických opatření na rekreační sezónu je letošní rok díky našim krokům úspěšný. Zatímco v letech 2018 a 2019 jsme v plavebních komorách napočítali proplutí 3526 a 3431 lodí. Během letošní hlavní plavební sezóny to bylo 3804 lodí, na jejichž palubě se plavilo celkem 17527 lidí,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Celkový počet komorovacích dnů v plavební sezóně 2020 tak činil díky prodloužení komorování 133 dnů. Na provoz plavebních komor letos Povodí Moravy vynaložilo 2,3 mil. Kč, tedy asi o 0,5 mil. Kč více, než při běžném provozu. „Je třeba si uvědomit, že plavební komory musí někdo obsluhovat a s mimořádným prodloužením sezóny jsou spojené také zvýšené nároky na naše zaměstnance. I ti si zaslouží poděkování, že pomohli v této situaci a namísto dovolených zajišťovali provoz Baťova kanálu,“ říká Gargulák. Rekreační plavbu podporuje Povodí Moravy dlouhodobě, mimo jiné i tím, že od roku 2015 nezvyšovalo ceny nájemného za pronajaté pozemky. S ohledem na výpadky příjmů provozovatelů plavby v měsíci květnu nabídlo Povodí Moravy podnikatelům, kteří si zažádali, i odklad splátek nájemného za pronajaté pozemky až do konce roku 2020. 

S ukončením komorování zahajuje Povodí Moravy, s. p. naplánovanou druhou etapu oprav Baťova kanálu od Veselí nad Moravou po Vnorovy. V letošním roce vodohospodáři úspěšně bez omezení plavby dokončili opravy úseku mezi železničním mostem a silničním mostem ve Veselí nad Moravou, na tento úsek aktuálně navazují pracemi až k hospodářskému mostu Vnorovy. „Prodloužení letošní sezóny nás kromě našich vlastních prostředků stálo hlavně drahocenný čas, proto se do práce musíme pustit hned, jak počasí dovolí, protože v žádném případě nechceme omezit příští plavební sezónu. Plavební kanál v tomto úseku zahradíme zemní hrázkou a vypustíme až po plavební komoru Vnorovy I. Jedná se prakticky o pokračování oprav, které jsme zahájili vloni, jen jsme ji rozdělili na dvě etapy tak, abychom nemuseli omezovat plavební sezónu. Po snížení hladiny v korytě odstraníme nánosy a provedeme opravy opevnění lomovým kamenem,“ popisuje ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek z Povodí Moravy, s. p. 

Opravy zajistí bezpečnost plavebního provozu a hladký průběh dalších rekreačních sezón bez rizika omezování plavby. Každoročně se zvyšující počet návštěvníků a plavidel si totiž vybírá svou daň. Výše nákladů na obě etapy, v rámci kterých bude dokončena oprava celého úseku od PK Veselí nad Moravou po hospodářský most Vnorovy, činí dohromady více jak 53 mil. Kč. Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a vlastních zdrojů Povodí Moravy, s. p. Povodí Moravy tak čeká před zahájením další plavební sezóny mnoho práce. „Kromě samotných oprav musíme během následujících šesti měsíců vyčistit rejdy, provést údržbu a seřízení technologií všech plavebních komor. Bez oprav technologií a přípravných prací by se plavba na Baťově kanále neobešla, proto tyto práce s náklady v řádech milionů korun ročně financujeme z vlastních zdrojů,“ dodává Gargulák.K omezení plavby v opravovaném úseku během hlavní plavební sezóny 2021 nedojde.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 13. října 2020, 12:49aktualizováno 13. října 2020, 13:49 štítky: Baťův kanál,