Počet hnízdících rybáků se díky opatřením na Nových Mlýnech zvyšuje

Foto – Ondřej Ryška, Česká společnost ornitologická

Foto – Ondřej Ryška, Česká společnost ornitologická

VD Nové Mlýny – V letošním roce Povodí Moravy, s. p. více než zdvojnásobilo hnízdní plochy pro silně ohrožený druh rybáka obecného. Vhodné hnízdní podmínky na Nových Mlýnech přilákaly v letošním roce již na začátku hnízdní sezóny 52 párů chráněného rybáka obecného. Některé rodinky již vyvedly mláďata. Rozšiřující se kolonie na střední nádrži Nových Mlýnů jsou výsledkem úzké spolupráce Povodí Moravy, s. p. a České společnosti ornitologické. 

Vodohospodáři a ornitologové v souladu s připravovaným projektem ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a obnovy zásobní funkce nádrže realizují opatření, která jsou z pohledu vývoje neodkladná a jsou v souladu se schváleným plánem péče pro přírodní rezervaci. Jedná se především o rozšíření ploch pro hnízdění ohroženého druhu rybáka obecného. Realizovaná opatření jsou klíčová pro plánované obnovení zásobního prostoru střední nádrže. „V minulém roce jsme úspěšně otestovali unikátní plovoucí ostrov, který jsme vyvinuli společně s Českou společností ornitologickou. V letošním roce jsme více než zdvojnásobili hnízdní plochy pro rybáka obecného v prostoru bývalého přemostění řeky Dyje, kde jsme na původních pilířích a rampě udělali opatření, která hnízdící rybáky a jejich mláďata chrání před predátory, vlnobitím i vyplavením,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Všechny práce byly provedeny v období, kdy nebyli rušeni zimující ptáci, a práce byly dokončeny před začátkem hnízdního období. 

Od počátku hnízdění rybáků probíhá podrobný monitoring. Na pilířích loni hnízdilo 6 párů, letos již na počátku je to 16 párů, na plovoucím ostrově započalo hnízdit párů 25 a na zbytku nádrže 11 párů. „Hnízdění navíc probíhá v několika vlnách, takže počty porostou a na celkové součty si budeme muset ještě počkat. Je teprve začátek hnízdní sezóny a je potěšující, že si rybák všechny nové hnízdní plochy oblíbil hned po stavbě, což znamená, že hnízdní plochy chyběly a potvrzuje se správnost navržených opatření ve studii záměru. Mláďata z první vlny hnízdění již cvičí křídla a chystají se hnízda opustit,“ hodnotí zástupce České společnosti ornitologické Gašpar Čamlík.

I když jsou opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany a obnovení zásobního prostoru na střední nádrži Nové Mlýny někdy jen prezentována jako zvýšení hladiny s možným nepříznivým vlivem např. na hnízdění ohroženého druhu, je tomu přesně naopak. Kvůli udržování konstantní hladiny zanikl na březích přirozený měkký luh a chybí přechodová fáze mezi tvrdým luhem a vodním prostředím. Povodí Moravy, s. p. proto navrhuje opatření, která povedou ke zlepšení podmínek pro chráněné živočichy a současně obnoví zásobní prostor nádrže. „Jde o promyšlenou manipulaci. Nejde pouze o navýšení hladiny, ale také o následný pokles, na což někteří kritikové zapomínají. Kolísání hladiny je v přírodě přirozené a na Nových Mlýnech umožní všemi žádoucí a požadovaný pohyb hladiny, který odstraní stávající nevyhovující stav. V rámci snižovaní hladiny se tak v nádrži vytvoří nové podmínky pro řadu společenstev, což povede k podpoře biodiverzity. Ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a ostatními zástupci ochrany přírody a krajiny byl proto navržen podrobný harmonogram manipulace s hladinou v zásobním prostoru, aby již v jarních a letních měsících mohly být v závislosti i na potřebách odběrů vody postupně obnažovány břehy a vytvářely se tak nové hnízdní plochy,“ vysvětluje Gargulák. Z Nových Mlýnů bývá každoročně dodávána voda pro zavodnění lužních lesů na jižní Moravě. 

Navržená pravidla manipulace s hladinou zohledňují dobu hnízdění, pokles hladiny před hnízdní dobou i v jejím průběhu bude pozitivní nejen pro rybáky. Navržená manipulace dále zajistí, že tyto nové plochy nebudou po dobu hnízdění zaplaveny. Doba, po kterou bude hladina snížena, umožní vytvoření měkkého luhu a litorální zóny. Obnovený pohyb hladiny tak do přírodní rezervace vrátí pohyb hladiny, který lépe reflektuje podmínky v přírodě – v zimním a jarním období více vody, v letních měsících pokles vlivem menšího úhrnu srážek.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 18. června 2020, 17:01aktualizováno 18. června 2020, 17:04 štítky: Nové Mlýny, VD Nové Mlýny, rybák,