Povodí Moravy a Moravský rybářský svaz prohlubují vzájemnou spolupráci

Povodí Moravy a Moravský rybářský svaz podepsali memorandum o spolupráci. Spolupráce se zaměří zejména na ochranu přírody, podporu sportovního rybolovu a pořádání společných akcí zaměřených na výchovu mládeže. Prohloubení spolupráce obě organizace zahájily společnou odbornou vzdělávací akcí pro mládež.

Povodí Moravy, s. p. a Moravský rybářský svaz, z. s. podepsali memorandum o prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti vodního hospodářství, ochrany přírody a rybolovu. Ta bude zaměřená na několik oblastí. Užší spolupráce bude probíhat v rámci zarybňování, záchranných transferů vodních živočichů, zajišťování dobrého zdravotního stavu vybraných druhů ryb a vzájemné spolupráce při přípravě legislativy v oblasti ochrany přírody a sportovního rybolovu.

„Spolupráce v současné době probíhá na přátelské a konstruktivní úrovni, nicméně podpis memoranda dosavadní spolupráci ještě více prohlubuje a vymezuje konkrétní oblasti, ve kterých chceme činit společné kroky. Táto spolupráce nám pomůže lépe vnímat a reflektovat vzájemné požadavky a priority při plnění našich povinností. Vymezení konkrétních oblastí pro možnou spolupráci mezi správcem toku a rybářským svazem doposud chybělo,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Vzájemná spolupráce stran bude vycházet ze společných zájmů Povodí Moravy a Moravského rybářského svazu na ochraně přírody a krajiny, podpoře zásad udržitelného využití krajiny a přírodních zdrojů, zvýšené ochraně a zlepšování vodního biotopu jakožto obnovitelného přírodního bohatství, výkonu rybářského práva jako důležité součásti aktivního života populace, podpoře spolkové činnosti na úseku rybářství a zejména zvýšení zájmu dětí a mládeže o venkovní aktivity spojené se sportovním rybolovem a ochranou přírody a krajiny. Konkrétní kroky pro rok 2023 navrhnou obě strany na počátku příštího roku. Vyhodnocení spolupráce a naplňování společných cílů memoranda bude probíhat minimálně dvakrát ročně.

Prohloubení spolupráce umožní rybářům využít odbornosti správce toků v rámci konzultací a v některých případech zajistit potřebnou techniku. My správci toků naopak můžeme zajišťovat záchranné transfery ryb při mimořádných manipulacích na vodních dílech či potřebná pověření k odlovům. Spolupráce představuje významný krok při sbližování rybářů a vodohospodářů,“ říká předseda Moravského rybářského svazu, z. s. Jiří Ryšánek.

Součástí vzájemné spolupráce je společná edukační činnost zaměřená na výchovu mládeže. Prvním společným krokem rybářů a vodohospodářů bylo uspořádání odborné exkurze na vodní nádrž Plumlov, na kterou navázaly rybářské závody na Podhradském rybníku na Prostějovsku. Čtyřicet mladých rybářů z celé Moravy navštívilo odběrnou věž vodního díla Plumlov, které plní zejména protipovodňovou funkci a funkci zajišťování ekologických průtoků v Hloučele v době sucha. A následně se zúčastnilo rybářských závodů na Podhradském rybníku, který čeká výlov 18. listopadu. „Velice nás potěšila nejen účast vysokého počtu mladých rybářů a rybářek na závodě, ale také zájem o historii a význam vodního díla Plumlov, kam jsme pozvali i jejich rodiče. Považuji jako velice přínosné, když mládež začíná vodní díla vnímat nejen jako rybářský revír, ale také jako protipovodňové opatření a zásobu vody pro období sucha,“ dodává Gargulák.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 15. listopadu 2022, 13:35aktualizováno 14. prosince 2022, 13:56 štítky: Moravský rybářský svaz, memorandum,