Povodí Moravy dokončilo těžbu nánosů z vodního díla Moravská Třebová a zahájilo rekonstrukci bezpečnostního přelivu

Povodí Moravy, s.p. odtěžilo ze dna vodní nádrže v Moravské Třebové více než 35 tisíc tun nánosů. Nashromážděné usazeniny, které podstatně snižovaly retenční kapacitu vodního díla, začali vodohospodáři odstraňovat v únoru letošního roku. Akci dokončili v červenci a ihned poté zde zahájili rekonstrukci bezpečnostního přelivu.

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – Těžba nánosů z vodního díla Moravská Třebová byla jednou z největších a nejnáročnějších akcí, které Povodí Moravy, s.p. v letošním roce realizovalo vlastními silami. 

„Díky tomu, že jsme využili vlastní mechanizaci a vlastní zaměstnance, došlo k nezanedbatelné úspoře finančních nákladů. Celkové náklady jsme vyčíslili pouze na 3,2 milionu korun,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský. Vytěženou zeminu PM uložilo na svých pozemcích v okolí vodního díla. S jejím uložením se na pěti deponiích počítá maximálně po dobu pěti let. 

Na těžbu sedimentů ze dna vodní nádrže v Moravské Třebové ihned navázala další akce – rekonstrukce bezpečnostního přelivu. Ta je členěna do tří stavebních objektů. První stavební objekt, Bezpečnostní přeliv a spadiště, spočívá zejména v kompletním odstranění stávající konstrukce bezpečnostního přelivu a vybudování nového železobetonového bezpečnostního přelivu včetně spadiště a bočních stěn.

Druhý stavební objekt, Úprava násypu hráze, zahrnuje jednotnou úpravu nivelety koruny hráze tak, aby bylo dodrženo minimální převýšení hráze 0,5 metru nad maximální bezpečnou hladinu a umožnění pojezdu koruny hráze vozidly do 7 tun pro potřeby údržby.

Třetí stavební objekt, Patní drén, bude vybudován v úseku mezi korytem toku od spodních výpustí a korytem od bezpečnostního přelivu.

Předpokládané dokončení rekonstrukce bezpečnostního přelivu na vodním díle Moravská Třebová je do 30. listopadu 2014. „Poté začneme vodní nádrž okamžitě napouštět. Předpokládáme, že nádrž bude nejpozději naplněna jarními vodami v roce 2015,“ dodává Hodovský. Náklady na rekonstrukci bezpečnostního přelivu jsou 9,5 milionu korun. I zde došlo oproti plánovaným nákladům k úspoře, a to více než 10 milionů korun.

publikováno 12. srpna 2014, 07:28 štítky: těžba sedimentů, Moravská Třebová, rekonstrukce,