Povodí Moravy kácí dřeviny na hrázi střední Novomlýnské nádrže

Povodí Moravy, s.p. kácí dřeviny, které prorůstají do koruny hráze střední Novomlýnské nádrže a poškozují komunikaci na hrázi. Kácení zahájili vodohospodáři začátkem února a bude probíhat až do 21.2. na poloostrově na západním okraji jižní hráze střední Novomlýnské nádrže, asi 300m od napojení hráze na silnici Brno-Mikulov. V úseku dlouhém asi 250m vykácí pracovníci PM 23 topolů s obvodem kmene nad 80cm a několik kusů menších dřevin, které rostou ve vzdálenosti do 6m od okraje koruny hráze. Tyto práce budou vodohospodáři provádět vlastními prostředky. Zároveň kácí pracovníci PM suché nebo náletové dřeviny podél řeky Jihlavy, asi 800m nad soutokem se Svratkou po silniční most u Ivaně. Odstraněno bude na 50 ks suchých, náletových nebo nepůvodních dřevin (topol, jasan, akát, javor jasanolistý, vrba) a také několik set metrů čtvrtečních keřů, jako je ptačí zob, bez černý, šípek apod. Tato zdravotní údržba má za cíl odstranit vyvrácené, suché nebo jinak poškozené dřeviny, které by mohly bránit plynulému odtoku vody při zvýšených průtocích. Akce potrvá do 15. 3. a omezí provoz na cyklostezce na pravobřežní hrázi. I tyto práce provedou naši pracovníci vlastními prostředky. 

publikováno 10. února 2014, 07:52 štítky: kácení stromů, Nové Mlýny, Jihlava,