Povodí Moravy podpoří dobrovolné hasiče

Částkou rovných 100 000 Kč letos Povodí Moravy podpoří dobrovolné hasiče, finanční obnos si rozdělí tři sbory dobrovolných hasičů. 

Peníze putují hasičům z grantu na podporu jejich činnosti, který Povodí Moravy, s. p. vyhlásilo letos v srpnu a do kterého se přihlásilo téměř šedesát sborů spadajících do územní působnosti podniku. Letošní, již sedmý ročník této grantové podpory, byl zaměřen na pořízení vybavení pro zvýšení akceschopnosti a připravenosti jednotek sborů dobrovolných hasičů při provádění záchranných a likvidačních prací v důsledku povodní. Pořízeným vybavením mohly být například protipovodňové pytle, vysoušeče zdiva, svařovací soupravy, čluny, elektrocentrály, čerpadla, prostředky na dezinfekci, žebříky, stany a další. 

Jako již mnohokrát, tak i v letošním roce, jsme se přesvědčili, že připravenost jednotek dobrovolných hasičů na provádění záchranných a likvidačních prací v důsledku povodní je velmi důležitá. V letošním roce postihlo Moravu několik povodní, což se zcela jistě projevilo i na potřebách doplnit a vylepšit vybavení u mnoha jednotek dobrovolných hasičů. Svědčí o tom rekordní zájem o naši grantovou podporu v tomto roce, kterou jsme tentokrát udělili jednotkám, které přímo zasahovaly během letošních povodní,“ říká generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. „Hasiči v žádostech velmi často zmiňovali nárůst počtu zásahů u bleskových povodní v posledních pěti letech způsobených klimatickou změnou a kůrovcem. Je to pro nás další impuls k pokračování v krocích, které již Povodí Moravy pro zmírnění dopadů klimatické změny činí. Podporu jsme směřovali do tří oblastí, o které jednotky SDH nejčastěji žádaly, a to do čerpací techniky, inovace komunikačního vybavení a dovybavení výzbroje a výstroje jednotek,“ dodává Gargulák. 

Z celkového počtu téměř šedesáti podaných žádostí, tak byla vybrána žádost SDH Moravičany, kterému bude poskytnut finanční obnos ve výši 35 000 Kč na inovaci komunikačního vybavení (pořízení výjezdového tabletu), dále žádost SDH Jablůnka, kterému bude poskytnut finanční obnos ve výši 30 500 Kč na pořízení hasičského vysavače Hydra Boy a žádost SDH Radslavice, kterému bude poskytnut finanční obnos ve výši 34 500 Kč na nákup pracovních obleků, kukel a rukavic. O poskytnutí grantu rozhodovala odborná komise na základě kvality předložených žádostí, zdůvodnění využití grantu a zkušeností jednotek při nasazení během povodní. 

Velice děkujeme všem sborům, které se do letošního grantového řízení přihlásily. Vážíme si jejich spolupráce a neocenitelné obětavé činnosti. V příštím roce bychom opět rádi podpořili další jednotky pomocí grantového řízení pro rok 2021. Více informací bude zveřejněno na www.pmo.cz.

 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 3. prosince 2020, 13:02 štítky: grant sdh, SDH, grantové řízení, podpora dobrovolných hasičů,