Povodí Moravy se zapojilo do cvičení Povodeň 2018

Ve dnech 16. – 18. května 2018 proběhlo krajské cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení s názvem „Povodeň 2018“. Do cvičení se s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje zapojilo Povodí Moravy společně s Krajským úřadem Olomouckého kraje, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Českým hydrometeorologickým ústavem, Městským úřadem Zábřeh, Městským úřadem Mohelnice a Městským úřadem Litovel.

Samotné cvičení odstartovala výstraha ČHMÚ, podle které hypoteticky přicházely extrémní srážky s předpokládanými úhrny 100 až 150 mm za 24 hodin. Povodí Moravy následně cvičně informovalo Krajské operační a informační středisko HZS Olomouckého kraje o tom, že menší toky nejsou schopny množství vody odvádět, dochází k jejich rozlivům a zaplavování objektů. Postupně došlo k dosažení I., II. i III. stupňů povodňové aktivity. Probíhala aktivace povodňových komisí a krizových štábů. 

Cvičení mělo za cíl prověřit připravenost jednotlivých organizací a jejich kompetentních orgánů, prostředky sloužící k předávání informací a koordinaci kroků vedoucích k minimalizaci škod způsobených povodní. V pátek cvičení doprovázely nácviky zásahů, které v době povodní reálně probíhají. Ze strany Povodí Moravy, s. p. šlo například o odstraňování překážek z vodního toku s pomocí kráčejícího bagru a ve spolupráci s hasiči pak ke stavbě mobilních protipovodňových bariér a odčerpávání vody čerpadly, která jsou součástí protipovodňové ochrany Moravičan.

"Přestože v poslední době se skloňuje především sucho, představují povodně pořád nebezpečný jev, se kterým je potřeba počítat a umět na něj reagovat. Proto jsme se také cvičení účastnili s plnou vážností i nasazením. Velmi oceňuji profesionalitu a úroveň spolupráce mezi všemi zúčastněnými složkami. Pravidelný trénink a vědomí, že podobná živelná katastrofa může přijít kdykoliv, vytváří dobrý předpoklad pro minimalizaci případných potenciálních škod na zdraví a majetku obyvatel našich měst a obcí," shrnul význam celého cvičení generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Do cvičení se zapojily tři stovky osob. Přínosy i nedostatky akce budou vyhodnoceny na základě pozorování a poznatků zapojených osob.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 21. května 2018, 15:24aktualizováno 21. května 2018, 15:29