Povodí Moravy svolalo už druhé jednání pracovní skupiny SUCHO 2018

Vydatné deště na konci minulého týdne na Moravě pomohly mírně zvednout hladinu řek. Povodí Moravy, s. p. však stále eviduje hranici sucha zhruba na čtvrtině z dvou set měřicích míst, na začátku minulého týdne šlo o třetinu. Extrémní počasí a minimum srážek vede nejen k nízkým hladinám řek, ale také ke snižování hladin ve vodních nádržích a zhoršování kvality vody. Povodí Moravy, s. p. proto už podruhé svolalo zasedání pracovní skupiny SUCHO 2018.

Na jednání pracovní skupiny SUCHO 2018 svolal státní podnik zástupce krajských vodoprávních úřadů, vodoprávních úřadů dotčených měst, odběratele vody na závlahy, zástupce Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, vodáren a dalších organizací. „Cílem setkání bylo vzájemně se informovat o vývoji situace v průběhu léta, o tom, jak se vyvíjí potřeby měst, obcí, zemědělců a dalších skupin závislých na dodávkách vody a jaká je situace na vodních nádržích. V uplynulých měsících jsme totiž učinili řadu opatření na klíčových vodních nádržích, optimalizovali jsme manipulace ve vztahu k potřebám vody a o výsledcích jsme informovali členy pracovní skupiny SUCHO 2018,“ popisuje průběh jednání generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Setkání pracovní skupiny se uskutečnilo ve středu 18. 7. na ředitelství Povodí Moravy, s. p. v Brně letos už podruhé. Poprvé Povodí Moravy vodohospodáře svolalo už v druhé polovině května.

Na setkání zástupci Povodí Moravy předali aktualizované informace o situaci v celém povodí, zvláště pak na vodárenských vodních nádržích. Situace je kvůli vysokému srážkovému deficitu vážná, protože hladiny povrchových a podzemních vod jsou v ČR závislé na množství sněhových a dešťových srážek. Přitom v některých částech povodí v prvním pololetí spadlo jen 50 - 70% dlouhodobých srážkových průměrů. Vysoké teploty navíc výrazně zvyšují výpar vody z krajiny. „Konkrétně nad nádržemi Vír a Brno spadlo v letošním roce jen okolo 50% srážkového normálu. Pokud by tento stav pokračoval i v následujících letech, budeme muset velmi opatrně nakládat se zásobami vody ve vodních nádržích a pokračovat v mimořádných manipulacích také s cílem, aby se nám vůbec dařilo v průběhu jara vodní nádrže doplnit,“ vysvětluje Gargulák.

Mimořádnou manipulaci Povodí Moravy již zahájilo na vodní nádrži Vranov. Na vodní nádrži Vír hladina klesla do 3. regulačního stupně, což znamená nutnost snížení odtoku. Obě vodárenské nádrže tak v tuto chvíli mají dostatek vody na pokrývání potřeb vodárenských společností pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Probíhající sklizeň zemědělských plodin navíc částečně sníží požadavky zemědělců na vodu na závlahy. „Připravili jsme předpovědi pro vývoj situace na vybraných nádržích a vypočítali jsme možné scénáře vývoje včetně scénářů pro extrémní sucho. Důležité je, že i při extrémním suchu by letos nemělo dojít k selhání žádné z nádrží a bude zajištěna voda pro vodárenské účely. Bude-li ale extrémní sucho pokračovat ve stejné intenzitě i v následujících letech, tak bude nezbytné reagovat dalšími opatřeními, na která se už nyní musíme připravovat. Právě proto jsme iniciovali setkání pracovní skupiny už letos v květnu, abychom se už nyní mohli připravovat na řešení případných krizových scénářů v následujících letech,“ dodává Gargulák.

Konkrétně nádrž Vír se nachází v oblasti, která je téměř bez srážek. Kvůli vodárenskému odběru a nadlepšování Svratky, jejíž průtok je na historickém minimu, zaklesla hladina o 12 metrů pod maximální hladinu v zásobním prostoru. Z toho důvodu je od 10. 7. snížený odtok na nezbytné minimum 1,1 m³/s. Na vodní nádrži Vranov situaci významně pomohly červnové srážky a operativní řízení manipulací. Dispečeři Povodí Moravy jsou navíc v denním kontaktu se zástupci vodáren, provozovatelů závlah a energetiků. Kvůli nízkým průtokům ve Svratce dochází také k poklesu hladiny v Brněnské údolní nádrži. Proto Povodí Moravy, s. p. dopisem obeznámilo DPMB o klesající hladině v nádrži, aby mohla případně reagovat na nemožnost plavby do Veverské Bítýšky, případně realizovat další opatření v přítokové části do hlavního jezera vodní nádrže.

Průměrné týdenní průtoky neovlivněných toků zůstávaly většinou výrazně podprůměrné a v porovnání s dlouhodobými červencovými průměry odpovídaly nejčastěji 9 až 40 % normálu. Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů. V současné době dochází na většině nádrží k lehkému poklesu hladin. Velmi významně se na vodních tocích projevuje vliv vodních nádrží, které významně přispívají k nadlepšování průtoků ve vodních tocích, k zajištění odběrů nebo k udržení ekosystému ve vodních tocích.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 25. července 2018, 14:10 štítky: sucho, Vranov, Brno, VD Brno, VD Vír,