Povodí Moravy za přítomnosti biologů provede mimořádnou srážku jezu

Kroměříž – Povodí Moravy provede v srpnu v rámci mimořádné údržby vypuštění jezové zdrže na jezu (tzv. srážku) Kroměříž. Srážka je dána požadavkem technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) nad vodními díly z důvodu kontroly zatopených částí nadjezí, jezového tělesa a podjezí. Plánovanou srážku využijí vodohospodáři také k dalším potřebným pracím a údržbě vodního díla, toku a spodní stavby malé vodní elektrárny Strž. Na celý průběh akce bude dohlížet odborný biologický dozor.

Vlastní snižování hladiny začne dne 7. 8. 2017 a to za předpokladu vhodných hydrologických poměrů. Vypouštění bude probíhat z větší části v noci, kdy je větší vlhkost a nižší teplota, aby byly minimalizovány negativní dopady na vodní organismy, a odhadem potrvá přibližně 11 hodin. Celková doba srážky potrvá maximálně 5 dní. Pokles hladiny bude patrný až k přítoku vodního toku Blata u obce Chrbov, tady přibližně 12,5 km nad jez Kroměříž. Po snížení hladiny provede Povodí Moravy kompletní prohlídky jezové konstrukce. Vypuštěná jezová zdrž navíc umožní kontrolu břehového opevnění nadjezí, které je po celý rok zatopené vzdutou hladinou vody.

Při snížení hladiny budou současně s technickými pracemi prováděny i práce na záchraně a transferu živočichů, kteří by mohli být případně poklesem vodní hladiny ovlivněni. Do záchranné akce (především chráněných mlžů) se zapojí více než 35 pracovníků. Záchranný transfer budou koordinovat vedoucí pracovníci státního podniku a zkušený biologický dozor. Při zoologickém průzkumu byla objevena mimo původní chráněné druhy také invazivní škeblice asijská. Ta ohrožuje naše původní druhy a představuje nebezpečí především pro chráněné mlže, proto bude vysbírána a do toku nebude vracena.

Vypouštění vody z jezové zdrže proběhne přes turbíny vodní elektrárny, aby došlo k využití energetického potenciálu vody. Při vypouštění i napouštění bude postupováno dle platného manipulačního řádu a v souladu s vydanými povoleními. Poslední srážka na jezu Kroměříž byla provedena v roce 2007.

Úsek řeky Moravy, který bude srážkou ovlivněn, zasahuje kromě kraje Zlínského i do kraje Olomouckého. Proto srážku povolily oba krajské úřady, odbory životního prostředí a zemědělství, a rozhodnutí potvrdilo také Ministerstvo životního prostředí. Na ovlivněném úseku řeky byl proveden zoologický průzkum, ze kterého se při administraci této akce vycházelo.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 1. srpna 2017, 15:40aktualizováno 1. srpna 2017, 15:41 štítky: Kroměříž, srážka jezu,