Povodí Moravy pokácí přestárlé topoly ve Zlíně

V termínu od 11.3.2013 do 31.3.2013 provede Povodí Moravy, s.p. – provoz Zlín kácení topolových alejích na řece Dřevnici ve Zlíně v místních částech Prštné, Louky a Malenovice. Kácení bude probíhat ve třech etapách. Nejdříve bude odstraněno 18 ks topolu kanadského v Malenovicích kolem průmyslového areálu firmy Omega a Zlínstav. Druhá etapa bude probíhat ve Zlíně – Loukách, kde v prostoru mateřské školky na pravém břehu řeky Dřevnice bude odstraněno 5 ks topolů kanadských. Poslední, nejnáročnější etapa, proběhne na levém břehu řeky Dřevnice, kde se nachází cyklostezka Zlín východ-západ, 4. etapa Prštné – Louky konkrétně od Železářství Pleca až po jez Louky. Zde bude vykáceno 17 ks topolu kanadského. V posledních dvou případech dojde k omezení pohybu pěších osob a cyklistů, kteří budou muset využít komunikací na protějším břehu z důvodu dodržení bezpečného pracovního postupu. Omezení obyvatel Zlína není velké, v obou případech budou muset absolvovat trasu cca o 100 m delší, než jsou běžně zvyklí. Důvodem kácení je špatný zdravotní stav přestárlých stromů. Náhradní výsadba je naplánovaná předběžně na podzim letošního roku. 

publikováno 8. března 2013, 07:37aktualizováno 8. března 2013, 14:02 štítky: Zlín, kácení stromů,