Projekt Povodí Moravy ve finále environmentální soutěže Adapterra Awards

Revitalizaci Bečvy, kterou Povodí Moravy dokončilo v loňském roce u Černotína a Skaličky na Přerovsku, vybrala odborná porota mezi finalisty environmentální soutěže Adapterra Awards 2023. Projekt, který soutěží pod názvem rozvolnění koryta štěrkonosné řeky Bečvy, může ocenit i veřejnost hlasováním na webu soutěže.

Soutěž Adapterra Awards hledá inspirativní projekty, které pomáhají přizpůsobit města, domy a krajinu klimatické změně. V letošním roce posuzovala odborná porota 115 projektů, z nichž vybrala nejlepších 25. Mezi ně patří i projekt Povodí Moravy, v rámci kterého vodohospodáři rozvolnili více než tři kilometry koryta řeky Bečvy, řeku vysvobodili ze sevřeného koryta, obnovili chybějící biotopy, zlepšili biodiverzitu flory a fauny a zvýšili protipovodňovou ochranu přilehlých obcí. „Námi navržené úpravy vychází z přirozeného vinutí řeky Bečvy. Koryto řeky jsme rozšířili z třiceti metrů na padesát až sedmdesát metrů a v těsné blízkosti řeky jsme vytvořili sekundární nivu, do níž nově dochází k pravidelným rozlivům vody. V blízkosti řeky také vznikly dvě velké tůně. Dále jsme vytvořili podmínky pro další samovolný přirozený vývoj řeky Bečvy,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Realizační náklady představovaly 318 mil. Kč. Financováni zajistil Evropský fond pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

PM se s revitalizací Bečvy bude ucházet o ocenění v kategorii volná krajina. Které projekty odborná porota ocení, to se dozvíme 1. listopadu 2023 na celostátní konferenci věnované adaptacím na změnu klimatu. Zapojit do hodnocení se může každý. Veřejnost totiž může hlasovat v kategorii Cena sympatie. Hlasování probíhá na webu soutěže Adapterra Awards. Hlasovat je možné do 15. října. Soutěž Adapterra Awards patří mezi adaptační projekty Nadace Partnerství, která pomáhá lidem pečovat o životní prostředí.

Rozvolnění koryta štěrkonosné řeky Bečvy může navázat na velice úspěšný projekt Povodí Moravy – napojení odstavených ramen Dyje, který v roce 2020 získal v soutěži Adpaterra Awards nejvyšší ocenění jak u odborné poroty, tak u veřejnosti.

Kromě revitalizace Bečvy realizuje Povodí Moravy řadu dalších adaptačních projektů. Mezi nejvýznamnější aktuální revitalizace státního podniku patří například dokončená renaturace Moravy u Štěpánova, revitalizace Knínického potoka u Brna, revitalizace Trkmanky u Velkých Pavlovic, zmíněné napojení odstavených ramen Dyje či revitalizace vodohospodářského uzlu u Nedakonic. „Řekám vracíme původní charakter, realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Je ale důležité mít na paměti, že v osídlených oblastech není možné dělat stejná opatření jako v krajině. Podobné přírodě blízké úpravy jsou součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nenahrazují vodní zdroje,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. 

V uplynulých deseti letech Povodí Moravy provedlo několik desítek revitalizací a přírodě blízkých opatření, která podporují retenci vody v krajině, přirozený rozliv vody, migraci vodních živočichů a podporují rozvoj ekosystémů vázaných na vodu. Celková výše realizovaných investic do těchto opatření představuje přibližně miliardu korun. Tyto projekty státní podnik představil v publikaci POVODÍ MORAVY Přírodě blízké, která je volně ke stažení na webu Povodí Moravy www.pmo.cz.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 2. srpna 2023, 11:32aktualizováno 2. srpna 2023, 13:59 štítky: Adapterra, revitalizace, Bečva,