Provoz srážedel fosforu finančně podpořil Olomoucký kraj i obce v okolí Plumlovské přehrady

PLUMLOV: Projekt Povodí Moravy, s.p. s názvem Opatření na zlepšení jakosti vody VD Plumlov podpořili v letošním roce souhrnnou částkou přesahující 445 tisíc korun Olomoucký kraj a sedm obcí v okolí nádrže. Poskytnuté dotace jsou stejně jako v minulých letech použity na financování provozu srážedel fosforu na jednotlivých přítocích do Plumlovské přehrady.

Projekt zahrnuje celkem čtyři stanice, ve kterých je v závislosti na průtoku dávkován koagulant, síran železitý, který omezuje přísun živin do vodní nádrže. Obsluhu a údržbu těchto stanic zajišťuje již pátým rokem Povodí Moravy. „Díky instalaci srážedel jsme mohli v srpnu 2013 zahájit napouštění nádrže novou vodou zbavenou fosforu, což bylo pro celý projekt velkým přínosem,“ říká generální ředitel PM Václav Gargulák. Přestože je chemické srážení fosforu na přítocích do přehrady poměrně účinné, řeší pouze důsledky znečištění vodních toků splaškovými vodami. „Je nutné zdůraznit, že srážedla nemohou dlouhodobě nahrazovat kvalitní čištění odpadních vod v obcích nad Plumlovskou přehradou. Velmi si proto cením zodpovědného přístupu obce Vícov, která zajistila kvalitní čištění odpadních vod včetně zapojení třetího stupně technologického čištění právě pro odstranění dusíku a fosforu,“ dodal Gargulák. 

Povodí Moravy, s.p. realizovalo řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě, Podhradském rybníku a Bidelci. Vybudovány tak byly například mokřady a sedimentační nádrže na Podhradském rybníku i přehradě Plumlov a dokončena byla také výstavba nádrže na Čubernici. Technická opatření na kanalizacích a ČOV doplní i dokončení komplexních pozemkových úprav v jednotlivých katastrech a správná zemědělská praxe.

Poskytnuté dotace v roce 2017:

Olomoucký kraj

250 000 Kč

Plumlov

73 021 Kč

Prostějov

50 000 Kč

Mostkovice

30 000 Kč

Lipová

22 328 Kč

Malé Hradisko

11 346 Kč

Stínava

4 733 Kč

Bousín

4 308 Kč

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 1. listopadu 2017, 07:19aktualizováno 2. listopadu 2017, 08:15 štítky: VD Plumlov, Opatření na zlepšení jakosti vody VD Plumlov, fosfor, síran železitý, koagulant,