Realizace opatření na brněnské údolní nádrži

Brno, 7. září 2010 – Projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži ukončil pro rok 2010, s ohledem na vývoj přírodních podmínek, provoz aeračních zařízení a dávkování koagulantu na přítoku do nádrže.

Nadále bude průběžně probíhat monitoring stavu nádrže i jejich přítoků. Do konce měsíce září bude postupně zahájeno podrobné vyhodnocení výsledků roku 2010 a proběhnou odborná jednání za širší účasti expertů iniciovaná odbornými poradci Povodí Moravy s. p. Závěry vyhodnocení i jednotlivých odborných doporučení expertů budou Povodím Moravy s. p. průběžně projednávána a zveřejňována.

Vzhledem k charakteru přírodních podmínek a stavu Brněnské přehrady nebudou již nyní v podzimním období prováděna jednotlivá opatření v rámci projektu. Z těchto důvodů nebudou vydávány informační zprávy v týdenním intervalu, ale pouze při změně aktuální situace.

publikováno 7. září 2010, 10:58