Stavbaři dosud provedli ve Velkém Meziříčí práce za 14 milionů Kč

V loňském roce slavnostně zahájená stavba protipovodňových opatření ve Velkém Meziříčí si dosud vyžádala 14 milionů korun. Práce pokračují s ohledem na zimní počasí podle schváleného harmonogramu. Letos v lednu se počítá například se zahájením demoličních prací při rekonstrukci takzvaného Jeřábkova jezu, v březnu pak s demolicí pevného jezu a odběrného objektu.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Stavební práce na protipovodňové ochraně (PPO) Velkého Meziříčí přišly v loňském roce zhruba na 14 milionů korun a letos pokračují s ohledem na počasí podle plánu. V části na řece Oslavě odstranili stavbaři plechovou halu na levém břehu a nyní pracují na prohrábce koryta a levobřežní ochranné zídce. „V lednu počítáme se zahájením demoličních prací při rekonstrukci Jeřábkova jezu, stejně jako s pokračováním stavby levobřežní ochranné zídky na Balince,“ vypočítal generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík.

Postup prací na PPO kolem obou řek, protékajících Velkým Meziříčím, ocenil i starosta města Radovan Necid. Opravy jezů, zpevnění břehů a vyčištění říčních koryt ve městě označil za stěžejní úkoly radnice i v letošním roce. „Jde o poměrně jednoduché stavby, které mohou naše majetky a životy spolehlivě ochránit a celá léta se o nich dalekosáhle mluvilo a plánovalo. Z mého pohledu jde stavba úplně bez problémů,“ uvedl starosta.

Základní informace o stavbě PPO Velké Meziříčí:

Zahájení akce: listopad 2012

Náklady: 170 milionů Kč bez DPH

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Financování: Program MZe -Podpora prevence před povodněmi, II.etapa (č.129 120)

Zhotovitel: sdružení firem HOCHTIEF CZ, a. s. (vedoucí účastník) a Metrostav a. s.

Předpokládaný termín ukončení: konec roku 2013

Podle investičního dozoru přetrvávají problémy s podzemním vedením vysokého i nízkého napětí v trase stavěné ochranné zídky, které nebylo zachycen v projektové dokumentaci. Tato situace se postupně řeší s jednotlivými vlastníky. Do konce února 2013 pak bude mít firma nkt Cables vyřešeno zásobování provozní vodou, což umožní v březnu zahájení prací na demolici pevného jezu a odběrného objektu na řece Oslavě. Rekonstrukce Jeřábkova jezu pak spočívá ve snížení pevné přelivné hrany a doplnění vakovou hradící konstrukcí.

Stavba PPO Velké Meziříčí má ochránit město až před stoletými průtoky na řekách Oslavě a Balince. Náklady 170 milionů korun pokryje dotace Ministerstva zemědělství. Součástí opatření budou vedle zvýšení kapacity obou toků například ochranné zdi nebo úpravy na objektech stávající infrastruktury. Zakázku získalo v tendru sdružení firem „PPO Velké Meziříčí“, jehož členy jsou stavební akciové společnosti HOCHTIEF CZ a Metrostav.

S dokončením staveb se počítá závěrem letošního roku, přičemž se úpravy dotknou koryta Balinky v délce asi 1,4 kilometru, Oslavu pak zasáhnou na téměř dvoukilometrové délce. Celkem přesáhnou úpravy na korytech obou řek tři kilometry, ochranné zídky pak vyrostou na více než dvou kilometrech a provizorní hrazení bude mít délku 121 metrů. V celé délce uvažovaných opatření na Oslavě i Balince je obvod staveniště napojen na komunikační síť Velkého Meziříčí.

publikováno 28. ledna 2013, 12:56 štítky: Velké Meziříčí, protipovodňová opatření, investiční akce, povodně,