Ve Svitavách je dokončený nejproblematičtější úsek protipovodňové ochrany

Svitavy – Úpravy koryta řeky, jeho zkapacitnění, ale také nové opěrné zdi a mobilní protipovodňové uzávěry. To jsou některá z opatření před povodněmi, která Povodí Moravy, s.p. staví ve Svitavách. Město budou chránit až před padesátiletou vodou. Výstavba potrvá do března 2019. 

Práce na ochraně Svitav před velkou vodou začaly na podzim 2016. Za tu dobu Povodí Moravy, s.p. dokončilo jeden z nejproblematičtějších úseků. „Podařilo se nám dokončit část protipovodňové ochrany mezi ulicemi Říční a Lanškrounská. Práce mezi úseky sevřenými zástavbou je vždy technicky velmi náročná. Pokračujeme také realizací opatření v podobě ochranné zídky podél areálu TOS Svitavy. V současnosti probíhají práce na oboustranných železobetonových zdích v ulici U Tří dvorů v úseku podél fary. Dále dokončujeme stavbu mostu na ulici Lanškrounská, v jehož blízkosti se nachází množství inženýrských sítí, které jeho stavbu komplikovaly, “ popisuje dosavadní průběh prací generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Václav Gargulák.

Práce neustanou ani v průběhu zimních měsíců. V průběhu zimy se dělníci zaměří na práce na kamenném záhozu a - pokud počasí dovolí – dokončí výstavbu ochranných železobetonových zdí podél fary. Vzhledem k probíhajícím pracím je uzavřený most na ulici Lanškrounská. Uzávěrka potrvá do konce prvního čtvrtletí 2018. V průběhu roku 2018 pak dojde v závislosti na postupu prací v korytě toku k uzavření jednoho pruhu a kyvadlovému provozu na Bezručově ulici.

Během výstavby protipovodňové ochrany došlo také k mimořádné události. V průběhu zemních prací při odstraňování sedimentů z koryta dělníci nalezli dělostřelecký granát. Stavba byla zastavena a nález odstraňovali pyrotechnici. Žádné zdržení ve vztahu k předpokládanému ukončení výstavby opatření proti povodním nedošlo. Platí avizovaný termín dokončení stavby na březen 2019.

„Protipovodňová opatření zajistí po dokončení ochranu města na průtok padesátileté povodně a ochrání 600 obyvatel Svitav na území pokrývajícím více než 15 hektarů. V chráněném území se nachází 150 bytových a rodinných domů. Odhadovaná hodnota majetku, kterou budou nová opatření chránit, je 700 milionů,“ popisuje význam protipovodňové ochrany Gargulák. Stavba navazuje na dokončenou první a druhou etapu, v rámci kterých vodohospodáři provedli celkové úpravy koryta řeky ve Svitavách a vybudovali opěrné zdi a kamenné zídky. 

Předpokládaná cena opatřením proti velké vodě činí 54 milionů. Stavba je financována 85% z dotace Ministerstva zemědělství, zbylé náklady hradí Povodí Moravy, s.p. a město Svitavy na základě společné smlouvy.

Návrh změny aktivní zóny Svitavy - aktualizace ve vazbě na dokončený úsek

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 14. prosince 2017, 12:22aktualizováno 14. prosince 2017, 14:03 štítky: PPO Svitavy, Svitavy, protipovodňová opatření, protipovodňová ochrana, PPO Svitavy,