VIII. ročník fotografické soutěže

Státní podnik Povodí Moravy vyhlášuje pro všechny své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky již VIII. ročník fotografické soutěže, tentokrát na téma VODA ČARUJE

Pravidla VIII. ročníku fotografické soutěže

Pořadatel soutěže:

Povodí Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno

Téma soutěže:

Voda čaruje

Komu je soutěž určena:

Všem zaměstnancům PM a jejich rodinným příslušníkům

Časový harmonogram soutěže:

termín vyhlášení: 1. března 2014

termín ukončení: 31. prosince 2014

termín vyhodnocení: do 31. ledna 2015

termín vyhlášení výsledků: do 13. února 2015

Specifikace soutěžního materiálu:

fotografie černobílá i barevná,

fotografie možno dodat v elektronické podobě (formát JPG, TIF, BMP, kvalita minimálně 300 dpi) i vyvolané. V případě vyvolaných fotografií je stanoven minimální formát 15 x 21 cm,

fotografie musí odpovídat vyhlášenému tématu a být autorským dílem soutěžícího.

Povinné údaje k soutěžním pracím:

jméno autora

název díla

datum vzniku fotografie (měsíc, rok)

uvedení názvu vodního toku a lokality

kontaktní adresa, e-mail

Adresa pro doručení soutěžních prací:

Kontaktní osoba: Ivana Frýbortová, redakční rada Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, 601 75 BRNO, email: frybortova@pmo.cz, tel.: 541 637 222

Vyhodnocení soutěže:

proběhne po řádném termínu ukončení soutěže a bude provedeno minimálně čtyřčlennou hodnotící komisí

Zveřejnění výsledků soutěže:

v 1. čísle podnikového Zpravodaje o vodě roku 2015

na stránkách www.pmo.cz

Ocenění vítězů:

Vítězové soutěže, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě a kteří získají cenu GŘ a cenu redakční rady, budou o svém umístění vyrozuměni písemnou formou a oceněni diplomem a věcnými cenami, které jim budou předány v sídle podnikového ředitelství PM v Brně, případně doručeny poštou na adresu trvalého bydliště.

Důležitá upozornění:

Fotografie zaslané do soutěže musí být pořízeny v geografické oblasti spravované PM.

Fotografie zaslané do soutěže budou využívány k prezentačním účelům PM a budou zveřejňovány formou podnikového Zpravodaje, výroční zprávy a internetových stránek, formou posterů a dalších propagačních materiálů.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na případné změny v charakteristice a pravidlech soutěže v závislosti na aktuálně zjištěných skutečnostech (např. změna termínu ukončení či vyhodnocení soutěže apod.). Na výhru v soutěži není právní nárok.

Fotografie musí být autentické. Dovoleny jsou pouze nezbytné drobné digitální úpravy a retuše; koláže, montáže a další výraznější zásahy pomocí počítačových programů jsou nepřípustné.

Do soutěže nesmí být zaslány fotografie z minulých ročníků.

publikováno 27. února 2014, 02:29aktualizováno 27. února 2014, 06:52 štítky: soutěž, fotografická soutěž,