Vír versus kamery

Koncem října loňského roku byl na tělese hráze vodního díla Vír I uveden do provozu kamerový systém.Jedná se o instalaci celkem sedmi kusů kamer, které jsou umístěny přímo na tělese hráze a v jeho bezprostředním okolí. Všechny kamery snímají pouze samotnou hráz a technologické zařízení, sloužící k manipulaci s uzávěry spodních výpustí. Video záznamy nejsou živě sledovány, probíhá nahrávání dat, které se po určité době přehrává. Provozování kamerového systému je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., dle § 16, nahlášeno na „Úřadě pro ochranu osobních údajů.“

O umístění kamerového systému rozhodly hlavně skutečnosti, které se staly během roku 2009, kdy byla zcizena součást mostového jeřábu, sloužící k manipulaci s návodními uzávěry spodních výpustí. Tím byla tato manipulace po dobu opravy velmi zkomplikována.

Instalací kamerového systému je jednoznačně stanoven účel pořizování záznamů, který koresponduje s právem správce na ochranu majetku před krádeží, před jeho poškozováním, popř. pácháním další trestné činnosti. Stavba „Instalace elektronického zabezpečení v areálu vodního díla Vír“ byla provedena v souladu s platnou legislativou.

publikováno 7. ledna 2011, 07:46aktualizováno 13. ledna 2012, 18:05 štítky: Svratka, Vír, bezpečnost, kamery,