Vodní nádrže odvrátily a zpomalily povodně

V uplynulých třech týdnech docházelo v povodí Moravy k četným dešťovým srážkám. Tyto srážky měly v různých oblastech odlišnou intenzitu i dobu trvání. Na některých místech způsobily svoji extrémní intenzitou lokální povodně. Nejvíce zasaženými oblastmi bylo Šumpersko, Uničovsko, části Valašska, Vysočiny a horní část Pobečví. Významnou roli během tohoto období sehrály vodní nádrže, zejména Bystřička, Vír a Vranov.

Bystřička, Vranov a Vír, to jsou tři nádrže v různých částech povodí Moravy, které měly významný vliv na zmírnění červnových povodní. Největší protipovodňový vliv měla nádrž Bystřička. A to zejména v období od 19. do 21. 6. Bez této nádrže by byl překročen neškodný průtok v obci Bystřička a došlo by k rozlivům do obce. Další nádrže dopomohly ke zpomalení povodní a oddálení kulminace vodních toků,“ vysvětluje roli vodních nádrží ministr zemědělství Miroslav Toman. Tyto nádrže snížily povodňové průtoky ve vodních tocích, časově posunuly kulminace, aby nedošlo ke střetům kulminací z dalších vodních toků. „Transformační účinek některých našich nádrží byl velmi důležitý z toho důvodu, že nedošlo k zatížení toků pod nádržemi dalšími průtoky, které by pak v součtu mohly způsobit rozlivy. Kdyby se např. pod vodní nádrží Vír ještě k povodňovým průtokům na přítocích Svratky přidal průtok 45 m³/s, tedy bez transformace Vírem, Svratka by na některých místech opustila koryto,“ doplňuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

VD Bystřička měla kulminační přítok 28 m³/s, zatímco maximální odtok dosáhl 16 m³/s. Neškodný průtok pod nádrží je přitom 20 m³/s. Nádrž tak ochránila obec Bystřičku a zachytila celkem 3 kulminační vlny povodně. Bez transformačního účinku nádrže by byl překročen neškodný průtok, došlo by k rozlivům a sídla pod VD Bystřička by byla ohrožena. 

Na VD Vír dosáhl kulminační přítok 45 m³/s, přičemž nejvyšší odtok činil 15 m³/s. Neškodný průtok pod vodním dílem je 55 m³/s, přítok byl tedy nižší, než je neškodný průtok. Ovšem mezi nádržemi Vír a Brno přitékají do Svratky další větší přítoky, jako je například Hodonínka a Bobrůvka, které byly také zasaženy intenzivními srážkami. „Snížení průtoků ve Svratce ve vírské nádrži bylo významné právě s ohledem na přítoky do Svratky, na kterých byly dosaženy 1. i 2. stupně povodňové aktivity. Pokud by nebyl nádrží Vír snížen průtok, došlo by k rozlivům mimo koryto Svratky. Bez této transformace povodňové vlny by ve Veverské Bítýšce na Svratce hrozilo dosažení 3. stupně povodňové aktivity, tedy stavu ohrožení,“ vysvětluje Gargulák. 

Kulminační přítok do VD Vranov se vyšplhal až na 71 m³/s, nádrž přitom na odtoku vypouštěla maximálně 35 m³/s. Neškodný průtok je ale až 130 m³/s, přítok byl tedy menší než neškodný průtok.

Díky zvýšeným průtokům během června zachytily vodní nádrže ve správě Povodí Moravy, s. p. celkem 33,6 mil. m³ vody. To je množství, které by například dvakrát zaplnilo brněnskou přehradní nádrž. Hladina ve VD Vranov od počátku června stoupla o více než 3 metry, aktuálně je tak naplněnost zásobního prostoru 96 %. Ostatní vodní nádrže jsou plné či téměř plné s volnými retenčními prostory pro případné zachycení a transformaci dalších povodňových průtoků. 

Území povodí je po červnových srážkách silně nasycené, především na Vysočině, Beskydech a Jeseníkách. V současné době dochází na většině toků k poklesům. V případě deště je však možno v těchto územích očekávat rychlou odezvu především v menších vodních tocích. Aktuálně platí výstraha ČHMÚ před silnými bouřkami a povodněmi.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 26. června 2020, 13:41aktualizováno 26. června 2020, 13:41 štítky: povodně, Vodní nádrže, nádrže,