Vodohospodáři přívaly sněhu vítají

Intenzivní sněhové srážky, které pokryly Moravu sněhem, nepřináší pouze komplikace na silnicích. Silnou sněhovou pokrývku vítají nejen lyžaři, ale především vodohospodáři. Vše ale záleží na rychlosti tání a na množství srážek, které budou oblevu doprovázet. Prudké oteplení doprovázené srážkami by mohlo lokálně způsobit výskyt některých z povodňových stupňů.

Současné hodnoty množství vody ve sněhové vrstvě nejsou nijak výjimečné. Mimořádně působí pouze ve srovnání s minulými třemi zimami, které byly na sníh velmi chudé. Obecně tedy nejde o mimořádné hodnoty. Vodní nádrže jsou připravené vodu z tajícího sněhu zachytit. Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky dle platných manipulačních řádů. V současné době jsou přítoky do nádrží většinou setrvalé. Naplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí od minim 48 % (Jevišovice), 49 % (Ludkovice, Vír) až po 100%, retenční prostory jsou zcela volné.

Hladiny řek jsou nízko, stav je převážně setrvalý, jde o běžnou zimní situaci a aktuálně není nikde nutnost zasahovat s pomocí mechanizace. Značná část toků je i nadále ovlivněna výskytem ledových jevů. Hladiny neovlivněných toků zůstávají setrvalé nebo mírně kolísají. Průtoky se vzhledem k dlouhodobým únorovým průměrům pohybují nejčastěji od 10 do 70% dlouhodobého měsíčního průměru.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 1. 2. 2017 Název VD

Vodní tok

Plocha

Hladina

Naplnění

k zás. hl.

Odtok

Tendence

hladiny v nádrži

Změna

hladiny

(km2)

(m n.m.)

(%)

(m3/s)

(slovní popis)

(cm)

Vranov

Dyje

2211,3

342,50

68

11,400

slabý pokles

-0,21

Znojmo

Dyje

2464,1

225,54

99

3,850

setrvalý

0,04

Nové mlýny

Dyje

11853

170,14

103

14,000

setrvalý

0,03

Brno

Svratka

1586,2

225,10

54

2,200

setrvalý

-0,08

Mostiště

Oslava

222,8

472,68

69

0,428

slabý pokles

-0,21

Vír

Svratka

410,5

448,11

49

1,400

pokles

-0,57

Hubenov

Maršovský p.

20,24

521,04

85

0,004

slabý pokles

-0,10

Letovice

Křetínka

126,32

354,29

52

0,600

pokles

-0,46

Landštejn

Pstruhovec

12,7

570,25

72

0,014

setrvalý

-0,03

Jevišovice

Jevišovka

140,17

326,18

49

0,059

setrvalý

0,07

Nová Říše

Olšanský p.

21,31

553,54

82

0,077

setrvalý

-0,03

Dalešice

Jihlava

1138,3

373,00

75

1,910

pokles

-0,40

Výrovice

Jevišovka

382,5

231,79

81

0,116

setrvalý

-0,09

Opatovice

Haná

40,88

326,98

82

0,049

setrvalý

-0,07

Fryšták

Fryštácký p.

43,68

244,79

78

0,160

setrvalý

0,03

Luhačovice

Luhačovický p.

44,87

278,45

74

0,059

setrvalý

-0,07

Ludkovice

Ludkovický p.

13,1

280,85

48

0,011

setrvalý

-0,10

Bojkovice

Kolelač

13,81

320,29

90

0,008

setrvalý

-0,05

Koryčany

Kyjovka

27,28

304,15

75

0,024

setrvalý

-0,05

Slušovice

Dřevnice

42,4

312,99

74

0,041

slabý pokles

-0,14

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

14,4

560,78

94

0,057

setrvalý

0,00

Bystřička

Bystřička

64,01

375,83

90

0,598

pokles

-0,39

Plumlov

Hloučela

118,5

270,76

55

0,203

slabý pokles

-0,21

Karolínka

Stanovnice

22,8

517,66

86

0,060

slabý pokles

-0,14

Boskovice

Bělá

57,78

427,42

88

0,085

setrvalý

-0,08

                       

V současnosti monitorujeme situaci tvorby ledových jevů nejen na tocích a vodních nádržích ale také na vodních dílech. Během tohoto týdne se nadále vyskytují zámrzy na tocích ve všech polohách. V jezových zdržích se vyskytuje zámrz od 10 do 32 cm. Pohyblivé jezy udržujeme ve funkčnosti, provádíme zkoušky elektrocentrálních zařízení. V případě pozvolného tání nepředpokládáme vznik nežádoucích jevů. Pro tyto případy je mechanizace pro lámání a odklízení ledů v pohotovosti. Žádný mimořádný zásah ale v současnosti neplánujeme.

Sledujeme stavy významných vodních toků a výskyt ledových jevů. Staráme se především o to, aby nedošlo k zamrznutí jezů a byla možná manipulace s uzávěry v době tání. I během zimního období zabezpečujeme provozuschopnost vodních děl, především aby nedošlo k zamrznutí hradicích konstrukcí a byla možná manipulace na objektech. Zámrzy hladin vodních nádrží se pohybují v rozmezí od 12 (Vranov) do 40 cm (Bystřička).

Zámrz na vybraných nádržích k 1. 2. 2017 Nádrž

Tok

Zámrz hladiny

[cm]

Výška sněhu

[cm]

Teplota ovzduší

k 7:00 hod. [°C]

Vranov

Dyje

12

5

-5,3

Nové Mlýny-dolní

Dyje

21

18

-3,2

Brno

Svratka

26

14

-3,5

Mostiště

Oslava

19

33

-4,8

Vír

Svratka

22

26

-4,5

Letovice

Křetínka

25

18

-4,0

Jevišovice

Jevišovka

30

11

-4,1

Dalešice

Jihlava

neuvádí se

18

-5,0

Výrovice

Jevišovka

26

10

-3,9

Fryšták

Fryštácký potok

22

26

-3,0

Luhačovice

Luhačovický p.

24

28

-0,5

Slušovice

Dřevnice

28

27

-2,0

Horní Bečva

Rožnovská Bečva

33

44

-2,0

Bystřička

Bystřička

40

28

-1,9

Plumlov

Hloučela

19

12

-3,1

Karolinka

Stanovnice

28

37

-1,7

Upozorňujeme, že vstupovat na zamrzlé plochy vodních toků je značně nebezpečné. Ledová celina může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísáním hladiny pod ledem v některých místech zeslabena a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu. Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 3. února 2017, 08:03 štítky: zamrzlá řeka, ledy, přehrady,