Vsetín a Povodí Moravy budou spolupracovat na výstavbě protipovodňových opatření

Povodí Moravy podepsalo smlouvu s městem Vsetínem, která se týká spolupráce při přípravě a realizaci protipovodňové ochrany města. Město se tak dočká přibližně sto milionové investice do protipovodňové ochrany na řece Bečvě. Partnerem městu Vsetín bude při realizaci této stavby Povodí Moravy, s.p.

Na základě podepsaného memoranda zajistí město majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu a projektovou přípravu s vydáním územního rozhodnutí. Poté projekt převezme Povodí Moravy, s.p., dokončí projektovou přípravu a vlastní realizaci stavby. Zásadní bude v této fázi posouzení tzv. strategickým expertem Ministerstva zemědělství ČR. „Snahou obou partnerů je na realizaci využít dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR Podpora prevence před povodněmi III. Povodí Moravy, s.p. je připraveno městu poskytnou veškerou odbornou součinnost,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Jan Hodovský.

Současná protipovodňová ochrana města Vsetína je zajištěna prostřednictvím ochranných hrází a jejich kapacita je na Q20, tedy dvacetiletou vodu. Výstavbou nových PPO by došlo k jejich navýšení ochrany města na Q100. O správu nových hrází se postará Povodí Moravy. Po deseti letech provozu pak přejde jejich údržba na město.

„Hlavním cílem celé stavby je především ochrana města před stoletou vodou, navíc s bezpečnostním převýšením o půl metru,“ zdůraznil starosta Jiří Čunek s tím, že město Vsetín chce využít zpevněné břehy řeky Bečvy ke zpřístupnění občanům a vytvoření tak příjemného městského prostoru pro trávení volného času. Území by pak mělo sloužit pro krátkodobý pobyt a relaxaci všem věkovým kategoriím obyvatel. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 8. dubna 2016, 14:37aktualizováno 29. září 2016, 06:50 štítky: PPO, Vsetín, Hodovský, memorandum,