Vyjádření k situaci na VD Plumlov: Za stávajících podmínek nelze dělat více

Zhoršená kvalita vody v Podhradském rybníce je nyní stejně jako na řadě jiných nádrží v republice výsledkem velmi vysokých teplot v kombinaci s minimálním přítokem řeky Hloučely v důsledku sucha. V průběhu srpna 2016 byl přítok do Plumlova vyšší, nejvíce klesnul na 30 l/s. Letos v první půlce srpna byl přítok výrazně nižší, kdy klesnul několikrát až na hranici 10 l/s. V rámci extrémních srážek pak bylo do nádrže vneseno i extrémní množství znečištění. Dlouhodobé sledování kvality vody na přítoku potvrzuje, že je kvůli absenci kvalitního čištění odpadních vod z obcí stále plná zejména fosforu. Ten poskytuje sinicím velké množství živin a společně s vysokými teplotami vytváří ideální podmínky pro jejich rozvoj.

Povodí Moravy, s.p. realizovalo v minulých letech řadu opatření v povodí nádrže Plumlov, zejména technických opatření na Plumlovské přehradě a Podhradském rybníku. Konkrétně se jedná o odtěžení sedimentů ze dna nádrží, vybudování sedimentačních opatření na přítocích do Plumlovské přehrady a Podhradského rybníku. K dalším opatřením patří instalace a zajištění provozu srážecích stanic pro odbourávání fosforu na přítocích do vodního díla Plumlov a Podhradského rybníka. Nicméně stanice představují pouze prozatímní opatření do doby, dokud okolní obce nedokončí výstavbu čističek odpadních vod a kanalizací. V tomto směru nastává pozvolné zlepšení, kdy v minulých letech došlo k odkanalizování obce Vícov a dalších místních částí Plumlova.

O míře znečištění a rozvoji sinic svědčí například situace na Podhradském rybníku, který byl v roce 1990 kolaudován a za pouhých dvacet let jej bylo nutné znovu vyčistit. Sinice se v polovině srpna do vodní nádrže Plumlov dostaly právě z Podhradského rybníku v důsledku přívalových dešťů.

Samotné odtěžení sedimentů není pro udržení kvality vody tím rozhodujícím. Odborníci na problematiku odstraňování sedimentů z vodních nádrží a tlumení výskytu sinic ve vodě se shodují, že pro účinnost prováděných opatření je nezbytné omezit další přísun živin do vody, odkanalizovat všechny obce na přítoku a čistit odpadní vody s eliminací fosforu. Prováděná opatření na odbourávání fosforu na přítoku do nádrže se jen snaží nahrazovat ta opatření, která by měly provádět obce na čističkách odpadních vod. Nikdy však vyčištění odpadních vod na 3-stupňové ČOV plně nenahradí.

Bohužel někteří jednotlivci, které průběžně identifikujeme, neustále znečišťují řeky například přečerpáváním své žumpy do dešťové kanalizace a značně tím znečišťují přítok do Podhradského rybníku. Obecně však lze říci, že starostové většiny obcí mají velkou snahu problém řešit. V tomto ohledu bychom se také chtěli obrátit na veřejnost, aby nás bez váhání informovala, stanou-li se svědky takového jednání. Čistá voda v nádrži je náš společný zájem.

Vodní nádrž zůstává pořád živým organismem, který se vyvíjí v závislosti na teplotě vody, velikosti přítoků i procesech, které se odehrávají v nádrži. Učiněná opatření fungují, ale rozvoji sinic v období sucha, horka a při znečištění přitékající vody nelze zabránit. Je to boj proti přírodě. Přesto se Povodí Moravy daří dosáhnout svými dílčími opatřeními vyšší kvality vody.

Přiložená tabulka dokazuje vliv opatření na kvalitu vody ve VD Plumlov a srovnává období před a po provedení opatření. Tabulka srovnává hodnocení KHS v letošním a loňském roce a době před těžbou sedimentů.

Tabulka je pouze orientační, měření mezi jednotlivými roky neprobíhají vždy ve stejnou dobu, ale v intervalech 14 dnů.

Rok/měsíc

květen

květen

červen

červen

červenec

červenec

srpen

srpen

srpen

září

2006

1

X

2

2

2

4

4

4

5

5

2007

1

X

2

3

3

5

5

1

1

1

2016

1

1

1

1

1

1

3

3

3

4

2017

1

1

1

1

1

1

5

5

X

X

1

voda vhodná ke koupání

2

vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi

3

zhoršená jakost vody

4

voda nevhodná ke koupání

5

voda nebezpečná ke koupání

X

měření nebylo provedeno

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 17. srpna 2017, 14:03aktualizováno 17. srpna 2017, 14:12 štítky: VD Plumlov, Plumlov, kvalita vody, sinice,