Vodohospodáři pomáhají lužním lesům, využívají povodně

Ve spolupráci při tzv. povodňování lužních klesů v oboře Soutok pokračuje Povodí Moravy, s. p. s Lesy ČR. Zatímco vydatné srážky v minulém týdnu zasáhly převážně severovýchodní část povodí, krajinu na jižní Moravě stále sužuje sucho. Vodu do soutoku vodohospodáři pustili podobně jako na jaře, tentokrát však nikoliv z VD Nové Mlýny, ale přímo z řeky Moravy.

„V důsledku vydatných srážek v průběhu minulého týdne dosáhly některé naše vodní toky převážně v horních polohách i třetí stupně povodňové aktivity. Vlivem dotoku pak stoupla hladina v řece Moravě na první stupeň povodňové aktivity. Nadbytku vody, která by jinak bez využití odtekla, jsme využili na tzv. povodňování lužního lesa v oboře Soutok a v polesí Tvrdonice. Naše opatření povede k významnému posílení vodního režimu v oblasti a k omezení negativního vlivu několik let po sobě přetrvávajícího sucha.,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Voda se podobně jako z Dyje i z Moravy dostává do obory důmyslným systémem kanálů a stavidel. 

Díky srážkovým úhrnům z minulého týdne Povodí Moravy, s. p. naplnilo většinu vodních nádrží, vodu zadrženou v retenčních prostorách pozvolna přepouštějí do níže položených nádrží. Voda do obory soutok tak mohla být dodávána i z Nových Mlýnů prostřednictvím Dyje. „Snažíme se maximálně využít vodu, kterou zachytíme ve vodních nádržích. Zachycenou vodu tak můžeme poslat tam, kde je jí nedostatek. V tomto případě do obory Soutok a polesí Tvrdonice. Hospodařit s vodou takto můžeme díky soustavám vodohospodářských objektů, nádrží, stavidel, kanálů atd.“ doplňuje Gargulák.

Vodu pro lužní lesy začali vodohospodáři napouštět z Moravy už ve čtvrtek 23. 5. ráno, kdo otevřeli nápustné objekty v Moravské Nové Vsi a Týnci. Tím odlehčili Moravě a současně do obory a polesí poslali další vodu o průtoku 10 m³/s. Celkově tak do obory dodali téměř 400 000 m³ vody. 

Povodí Moravy, s. p. se soustavně podílí na opatřeních proti negativním účinkům sucha. Jedním z nich jsou právě optimální manipulace na vodních dílech, které přispívají k zachování života ve vodních tocích i v době sucha. Za tímto účelem Povodí Moravy, s. p. realizuje Program hospodaření s omezenými vodními zdroji, jehož hlavním úkolem je spolupráce s odběrateli a zjišťování jejich aktuálních potřeb. Na základě těchto informací státní podnik optimalizuje manipulace tak, aby voda neodtékala nehospodárně z území ČR.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 29. května 2019, 14:04aktualizováno 30. května 2019, 13:19