Změna technologie rekonstrukce zmírní hluk i prašnost

VRANOV: Rekonstrukce hráze vodní nádrže Vranov běží dle plánovaného harmonogramu. Aktuálně probíhá demontáž mostních polí, která představuje technicky velmi náročnou část rekonstrukce. Povodí Moravy, s.p. se společně s dodavatelskou firmou rozhodlo pro změnu postupu při bouracích pracích, dojde tak k omezení hluku, prašnosti a ke zvýšení bezpečnosti za případných povodní v době realizace. Změna nijak neovlivní dobu rekonstrukce hráze.

Nově zvolená technologie spočívá v instalaci jeřábu, který umožní rozebrání a odvoz jednotlivých částí přemostění ve větších celcích. Demolice těchto bloků se přesune mimo prostor hráze a to přímo na skládku. „Změna technologie provádění prací pomocí technologie tzv. horní skruže minimalizuje množství odpadávající sutě do samotné nádrže, současně dojde ke snížení hluku. Tento postup navíc nevyžaduje instalaci podpůrných konstrukcí, které by v případě náhlé povodňové vlny mohly tvořit překážku v průtoku vody bezpečnostními přelivy,“ vysvětluje výhody zvolené technologie generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Václav Gargulák. 

Vodní dílo Vranov hraje velmi důležitou roli nejen v období sucha, ale také za povodní. Obrovskou úlohu sehrálo například při povodních na přelomu června a července 2006. Operativně volenými manipulacemi a připraveným volným objemem v nádrži se podařilo docílit toho, že povodeň s kulminací 577 m³/s, tedy více než 1000letá povodeň, byla snížena na odtoku z nádrže na 230 m³/s. „Pokud dojde v průběhu rekonstrukce hráze k náhlému povodňovému stavu a potenciálnímu ohrožení stavby, může zhotovitel s pomocí nového pracovního postupu operativně reagovat na vzniklý stav,“ dodává Gargulák. Změna si vyžádala náročnou přípravu, včetně projednání s vodoprávním úřadem a Ministerstvem zemědělství.

S pomocí nové technologie dělníci do Vánoc rozeberou 6 polí, zbývající 3 demontují v prvním čtvrtletí příštího roku. Samotnou rekonstrukci koruny hráze VD Vranov naplánovalo Povodí Moravy, s.p. tak, aby zasáhla pouze dvě letní rekreační sezóny. Práce proto začaly na podzim 2016 a skončí na jaře 2019. Předpokládané náklady na rekonstrukci hráze dosáhnou 58 milionů korun. Stavební zásahy do hráze si vyžádal její nevyhovující technický stav, zejména konstrukce přemostění přelivů.

Vranovská přehrada byla uvedena do provozu v roce 1934. Jedná se o gravitační betonovou hráz 290 metrů dlouhou, v koruně 7 metrů širokou a nade dnem 47 metrů vysokou. Celkový objem vodní nádrže je 132,696 mil. m³. 

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 9. listopadu 2017, 07:34 štítky: Vranov, VD Vranov, Vranovská přehrada, PPO,