Zpráva o zahájení odstraňování povodňových škod

Brno, 3. června 2010 – Ničivé povodně způsobily v uplynulých dnech především na severu Moravy značné škody. Povodí Moravy, s. p. proto ihned po opadnutí vody zahájilo odstraňování havarijních povodňových škod na nejvíce postižených vodních tocích.

V současné době probíhá odstraňování povodňových škod na vodním toku Rožnovské Bečvy, v k. ú. Vidče, lokalita Háje, kde se provádí technická zabezpečení, konkrétně sanace levobřežní nátrže a oprava skluzu. Na vodním toku Rožnovské Bečvy a Spojené Bečvy ve Valašském Meziříčí je prováděna oprava toku, především sanace rozsáhlých nátrží a příčných objektů. Oprava toku a sanace nátrží se provádí rovněž na toku Spojená Bečva v úseku Hranice na Moravě – Teplice nad Bečvou. Poslední jmenované akce navazují na povodňové škody z roku 2007.

V některých oblastech práce stále komplikují vysoké hladiny řek, a to např. na vodním toku Rožnovské Bečvy v okolí Zuberského jezu v Rožnově pod Radhoštěm. Zde dojde k opravě jezového objektu a povodní narušené zavazovací zdi, kaverny a nátrže v podjezí. Dále se odstranění povodňových škod týká toku Rožnovské Bečvy v obci Horní Bečva, kde se provádí stabilizace a opravy nátrží na toku tak, aby se zabránilo případnému sesuvu komunikace I. třídy na Slovensko. Na vodním toku Rožnovské Bečvy u obce Zašová dojde k opravě poničeného stupně Veselský a jeho přelivné hrany. K dosypání pravobřežní hráze Moravy dochází v lokalitě Cvrčov – Lobodice.

Další desítky až stovky povodňových škod v rámci celého povodí Moravy a Dyje jsou průběžně vyhodnocovány a postupně po opadnutí zvýšených průtoků dojde k jejich odstranění.

Bc. Eva Grodová

tisková mluvčí

Povodí Moravy, s. p.

Tel.: 541 637 390

E-mail: grodova@pmo.cz

publikováno 3. června 2010, 14:01