Referent útvaru správy majetku – závod Dyje

Generální ředitel Povodí Moravy s. p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice: 

referent útvaru správy majetku – závod Dyje

(zástup za rodičovskou dovolenou)

Místo výkonu funkce: útvar správy majetku závodu Dyje, Náměšť nad Oslavou, Husova 760

Termín nástupu: 1. 5. 2020(příp. dohodou)

Požadovaný profil:

 • VŠ/VOŠ vzdělání, vhodné zejména pro právní a stavební obory (není však podmínkou)
 • Zkušenosti s přípravou smluv, především majetkových (nájem, služebnost, koupě/prodej)
 • Znalost mapových podkladů, výstupů z katastru nemovitostí, geometrických plánů
 • Zkušenosti s řízeními v rámci katastru nemovitostí
 • Zkušenosti s problematikou stavebního a vodoprávního řízení výhodou
 • Zkušenosti s problematikou pozemkových úprav výhodou
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Schopnost jednat s lidmi
 • Velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, internet)
 • Samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • Příprava smluvní dokumentace, především majetkových smluv (nájem, služebnost, koupě/prodej)
 • Vedení evidence pozemků,
 • Zpracovávání podkladů pro řešení majetkových vztahů v rozsahu působnosti závodu,
 • Vyhotovování objednávek znaleckých posudků a geometrických plánů,
 • Prověřování pozemků nabízených Povodí Moravy, s.p. k převodu od státních organizací, následná komunikace se státními organizacemi,
 • Evidence pozemků v účetnictví (zařazování, vyřazování, zápisy změn apod.),
 • Spolupráce s příslušnými katastrálními úřady a provozy při projednávání obnov katastrálních operátů a pozemkových úprav,
 • Provádění inventur účetních sestav pozemků,
 • Provádění inventur nezúčtovaných nákladů,
 • Příprava podkladů pro zápis vodních děl do katastru nemovitostí,
 • Plnění dalších úkolů podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností útvaru.

Zaměstnanecké výhody:

 • vzdělávání
 • stravenky
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • dny volna (5 dní volna na základě kolektivní smlouvy)
 • řádná dovolená nad zákonný nárok (25 dní)
 • rekreace v podnikových zařízeních
 • osobní účty FKSP zaměstnanců (využití např. na rekreaci, sport, kulturu)

Bližší informace: JUDr. Jan Kubizňák, vedoucí útv. správy majetku, tel. 541 637 573, kubiznak@pmo.cz 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis a motivační dopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 18. 2. 2020. První kolo bude realizováno vyhodnocením zaslaných životopisů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu.

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 23. ledna 2020, 09:26aktualizováno 23. ledna 2020, 09:29 štítky: kariéra, pracovní nabídka, volná pracovní místa,