Technik/technička měření – geodet/geodetka

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

 Technik/technička měření – geodet/geodetka

Místo výkonu funkce: Brno, Dřevařská 11 602 00 

Termín nástupu: 1. 4. 2021 (případně dohodou) 

Požadovaný profil: 

 • středoškolské vzdělání (příp. VŠ) obor geodézie a kartografie – podmínkou
 • velmi dobrá orientace v oblasti katastru nemovitostí, geometrické plány
 • řidičské oprávnění sk. B
 • dobrý zdravotní stav (práce v terénu v průběhu celého kalendářního roku, vlhké
  a pylové prostředí)
 • schopnost týmové práce
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • zaměření a vyhotovení geometrických plánů, vytyčování vlastnických hranic, součinnost s katastrálními úřady
 • zaměřování toků a vodohospodářských objektů
 • řízení referenčního terénního auta

Bližší informace: Ing. Iva Jelínková, vedoucí útvaru 210 – hydroinformatiky a geodetických informací, tel. 541 637 393, 724 230 525, email: jelinkovai@pmo.cz

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail magula@pmo.cz do 21. 2. 2021. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů včetně zpracování písemného odborného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Mgr. Petr Magula

pověřen vedením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 13. ledna 2021, 11:36aktualizováno 15. února 2021, 14:01