Veřejné zakázky

Veřejné zakázky Povodí Moravy, s. p. jsou zveřejňovány na profilu zadavatele na webu Ministerstva zemědělství (zde).

Předběžné tržní konzultace 

Výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích – VD Landštejn – rekonstrukce VD vč. elektro – DÚSP a DPS

Povodí Moravy, s.p. v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje předběžnou tržní konzultaci (dále jen „PTK“) k připravovaná veřejné zakázce s názvem „VD Landštejn – rekonstrukce VD vč. elektro – DÚSP a DPS“.

Podrobné podmínky a požadavky PTK jsou uveřejněny na profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/contract_display_18479.html

Předběžná tržní konzultace se uskuteční 7. 9. 2023 od 10:00 hodin v zasedací místnosti v přízemí sídla zadavatele.

Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:

Mgr. Iveta Farkačová, vedoucí útvaru veřejných zakázek e-mail: zakazky@pmo.cz