VD Dalešice

Základní údaje:

Nádrž:VD Dalešice
Tok:Jihlava, km 65,94
Správce:ČEZ, a.s.
Závod:závod Dyje
Účel:zajištění MQ, akumulace vody pro jadernou elektrárnu Dukovany (odběr z VD Mohelno), odběr pro závlahy a průmysl pod VD Mohelno, výroba elektrické energie, protipovodňová ochrana
Uvedení do provozu:1978

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:59,200 mil. m³
Hladina stálého nadržení:362,60 m n.m.
Zásobní prostor:63,000 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:380,50 m n.m.
Prostor retenční ovladatelný:4,700 mil. m³
Hladina retenčního ovladatelného prostoru:381,50 m n.m.
Celkový objem:126,900 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:kamenitá sypaná
Těsnění:střední jílové těsnění
Kóta koruny:384,00 m n.m.
Šířka koruny:8,00 m
Délka hráze v koruně:300,0 m
Výška hráze nade dnem:88,00 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 4000  mm
Provozní uzávěr:skříňový stavidlový
Kapacita při max. hladině:2 × 66  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:boční, hrazený segmenty
Počet polí x délka přelivu:2 × 11,5  m
Kóta přelivu:377,95 (pevný práh) m n.m.
Kapacita při max. hladině:2 × 155  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:4 × reverzní Francis
Výkon elektrárny:4 × 112,5  MW
Hltnost:4 × 132 - 150  m³/s
Provozovatel:ČEZ, a.s.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-16-01-103 
Plocha povodí:1 137,95 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:6,190 m³/s
Q100 :310,000 m³/s
Q355d:1,260 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:40,000 m³/s
Minimální odtok:0,780 m³/s

Poloha:

Kraj:Vysočina
Okres:Třebíč
Obec s rozš. působností:Třebíč
Obec:Slavětice
Katastr. území:Slavětice

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:9/2022