VD Jarohněvický rybník

Základní údaje:

Nádrž:VD Jarohněvický rybník
Tok:Kyjovka, km 39,00
Závod:závod Střední Morava
Účel:chov ryb, protipovodňová ochrana

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,800 mil. m³
Hladina stálého nadržení:171,90 m n.m.
Zásobní prostor:0,199 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:172,20 m n.m.
Celkový objem:1,700 mil. m³

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-17-01-097 
Q100 :36,000 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Hodonín
Obec s rozš. působností:Hodonín
Obec:Dubňany
Katastr. území:Dubňany

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:10/2016