VD Matějovský rybník

Základní údaje:

Nádrž:VD Matějovský rybník
Tok:Oslava, km 98,20
Závod:závod Dyje
Účel:chov ryb

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Zásobní prostor:0,968 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:562,72 m n.m.
Celkový objem:1,634 mil. m³

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-16-02-001 
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,050 m³/s

Poloha:

Kraj:Vysočina
Okres:Žďár nad Sázavou
Obec s rozš. působností:Žďár nad Sázavou
Obec:Matějov
Katastr. území:Matějov

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:1/2011