VD Vrkoč

Základní údaje:

Nádrž:VD Vrkoč
Tok:Mlýnský náhon, km 8,50
Závod:závod Dyje
Účel:chov ryb (povolena výjimka k použití závadných látek pro účely krmení ryb).

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:1,736 mil. m³
Hladina stálého nadržení:172,96 m n.m.
Hladina retenčního ovladatelného prostoru:173,05 m n.m.
Celkový objem:1,905 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:Zemní
Kóta koruny:173,18 m n.m.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-16-04-024 
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,148 m³/s
Q100 :36,000 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihomoravský
Okres:Břeclav
Obec s rozš. působností:Pohořelice
Obec:Pohořelice
Katastr. území:Nová Ves u Pohořelic

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Poznámka:Boční rybník – nelze stanovit kilometráž toku. Leží v povodí Mlýnského potoka h.č. 4-16-04-024. 
Naposledy aktualizováno:1/2011