Rozšířený monitoring za přispění Zlínského kraje

Povodí Moravy,s.p. provedlo v tomto roce rozšíření automatického monitoringu. Finanční příspěvek na rozšíření automatického monitoringu Povodí Moravy, s.p. poskytl Zlínský kraj.  

Jsou to tyto lokality:

Limnigrafická stanice Třebětice na Rusavě:

Automatický monitoring zahrnuje:

- měření hladiny ve vodním toku s následným převodem na průtoky,

- měření srážek a teploty ovzduší,

Limnigrafická stanice Slušovice na Dřevnici:

Automatický monitoring zahrnuje:

- měření hladiny ve vodním toku s následným převodem na průtoky,

- měření teploty ovzduší

Měření na silničním mostě Míkovice na Olšavě:

Automatický monitoring zahrnuje:

- měření hladiny ve vodním toku s následným převodem na průtoky 

Po dokončení osazení automatického měření v těchto stanicích budou údaje zveřejňovány na internetových stránkách www.pmo.cz. – Stavy a průtoky.

publikováno 22. prosince 2011, 12:00aktualizováno 10. října 2012, 07:24 štítky: stavy, průtoky, limnigrafická stanice,