Dyjské vodohospodářské dny 2012-2013 Fond malých projektů

Pod patronací našich rakouských projektových partnerů se ve dnech 6. – 7. 9. 2013 uskuteční 2. ročník Dyjských vodohospodářských dnů 2012-2013 v sídle Národního parku Thayatal Hardegg.

Čeští a rakouští vodohospodáři jednali v Břeclavi o spolupráci na hraničních tocích a ochraně vod na řece Dyji

Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí a ne v rámci politických a správních hranic. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci. (Články XI. a XII. Evropské vodní charty). 

BŘECLAV – Téměř stovka vodohospodářů z České republiky a Rakouska jednala 7. a 8. září 2012 na dvoudenní konferenci v Břeclavi o spolupráci na hraničních tocích a ochraně vod na řece Dyji. Pilotní společný projekt se týká nejen jednotlivých opatření, ale i zvýšení kvality informací při povodních na jižní Moravě a v Rakousku. Pokud získá dotaci 45 milionů Kč z Evropského fondu regionálního rozvoje, mohl by se uskutečnit v příštích dvou letech. 

„Výsledky dosavadní spolupráce odborníků na obou březích řeky Dyje prokazují úspěšnost mezinárodních projektů, financovaných z programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 až 2013,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Radim Světlík. Doplnil, že společná součinnost je naplňováním odkazu Evropské vodní charty, schválené Radou Evropy již v roce 1968. 

Připomněl již dokončený projekt „Předpovědní povodňový systém Morava – Dyje“, který výrazně zkvalitnil předpovědní a povodňovou službu v soutokové oblasti Moravy a Dyje. V případě povodňové situace totiž přispěje ke včasnému a efektivnímu rozhodování i všem činnostem, potřebných k záchraně lidských životů. Podstatná je také výrazná eliminace škod na území nejen České republiky, ale i Rakouska a Slovenska. V rámci zmíněného projektu přibylo na sledovaném území 9 automatických měrných stanic. Se současnými zásahy do stávajících vodních děl se rovněž významně zlepšila manipulovatelnost na pětici vodohospodářských objektů ve prospěch včasnější reakce za povodní. 

Dokončený projekt zvýšil nejen informovanost v rámci krizového řízení, ale zejména vytvořil podmínky k minimalizaci povodňových škod a vyloučení ztrát na životech občanů. Aktuálně schválený projekt „Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje“ pak vytváří podmínky pro zlepšení průchodnosti vodních toků, ale také zázemí pro zvěř za povodňových situací. Nejde tedy pouze jen o řešení technických otázek. Na konferenci se odborníci seznámí i s dalšími informacemi k problematice kvality vod na hraniční řece Dyji. 

Konkrétní obrysy mají již nyní společná opatření, vedoucí ke zlepšení kvality vody ve Vranovské přehradě. Ve studii, která se věnuje ochraně vod na řece Dyji, se počítá například s nasazením aerační lodě k provzdušnění vody zejména v problematickém úseku Bítovské zátoky. Česko-rakouská skupina má také zmapovat množství tzv. rizikových dřevin ve vybraných úsecích řeky a navrhnout opatření k ochraně vodního díla Znojmo. Zde se totiž při povodních náplavy kumulují a ohrožují bezpečnost hráze. 

„Udržení kvality vody v nádrži Vranov je prioritou zejména proto, že je zdrojem pitné vody a zároveň slouží i k rekreaci,“ prohlásil ředitel pro správu povodí (Povodí Moravy, s.p.) Antonín Tůma. 

Protipovodňová opatření mají posílit takédalší měřící stanice. Stanice Červený Hrádek na řece Vápovce bude mít charakter ultrazvukového čidla, stejně jako v Hardeggu na Dyji. V obci Podhradí nad Dyjí bude zřízeno nové ultrazvukové měření, v Dačicích na Moravské Dyji je pak navržena nová limnigrafická stanice a dále na vodním díle Dešná srážkoměrná stanice. Nový systém bude napojen na dosavadní, který komunikuje s vodohospodářským dispečinkem státního podniku Povodí Moravy.

ilustrace

Čeští a rakouští vodohospodáři jednali o společných opatřeních...

Šest desítek vodohospodářů z České republiky a Rakouska jednalo na dvoudenní konferenci v Raabs an der Thaya o spolupráci...

7. 9. 2015