Edukační loď Jan Amos

Podívejte se na stránky projektu přeshraniční spolupráce.

Edukační loď Jan Amos

 

Projekt vznikl v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.

Operační program Evropská územní spolupráce Slovenská republika – Česká republika s rozpočtem 92,7 milionu eur podporuje společensko – kulturní a hospodářský rozvoj, územní dostupnost a životní prostředí ve slovensko – českém příhraničí.

Globálním cílem operačního programu je růst vzájemné provázanosti a sbližování přeshraničních regionů.

FOND MIKROPROJEKTŮ