PPO Břeclav

Stavba s náklady 40 milionů korun s hrázovými systémy ochrání zástavbu ve městě na úroveň stoleté vody. Investice ochrání před povodní 5 500 obyvatel a majetek ve výši 700 mil. Kč.

Práce probíhají v celkem pěti lokalitách – na pravém břehu řeky Dyje nad jezem Břeclav až k odlehčovacímu rameni, na levém a pravém břehu Odlehčovacího ramene v úseku od Poštorenského jezu, na pravém břehu Včelínku od Poštorenského jezu po ulici A. Kuběny v Charvátské Nové Vsi a pravém břehu Včelínku v Charvátské Nové Vsi.

Na stavbu, která byla zahájena v srpnu 2016 a po dvou letech by měly být dokončena, navážou další etapy. Dojde ke zkapacitnění poldru Přítluky na dvojnásobek, čímž bude chráněná nejen Břeclav a její okolí, ale také slovensko-rakouské pomezí. V dalších etapách se plánuje provedení nových hrází, které zabrání zpětnému vzdutí do zastavěných částí města Břeclav, a provedení komplexních opatření, která by řešila území nad městem Břeclav v širších návaznostech s protipovodňovými opatřeními jednotlivých obcí.

ilustrace

Ministr zemědělství zahájil výstavbu protipovodňových opatření...

První fázi výstavby protipovodňových opatření v Břeclavi dnes symbolicky zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka,...

29. 8. 2016