PPO Pohořelice

Stavba, která ochrání město až na průtok Q100, tedy stoletou povodeň, bude rozdělena na dva celky. Do jara 2019 tak vznikne protipovodňová ochrana v intravilánu i extravilánu města. 

Celkem bude státní podnik v Pohořelicích realizovat téměř čtyři desítky stavebních objektů, z toho 19 bude přímo v zastavěné části obce a 19 v nezastavěné části katastrálního území. Jedná se o výstavbu protipovodňových hrází, protipovodňových zídek a průlehů, které budou odvádět vodu do Jihlavy.

Celkové náklady na výstavbu protipovodňových opatření jsou 50,362 mil. Kč. Poskytovatelem finančních prostředků na výstavbu protipovodňových opatření v hodnotě 42,8 mil. Kč je Ministerstvo zemědělství, a to v rámci třetí etapy programu Podpora prevence před povodněmi. Zbývající náklady si mezi sebe rozdělí město Pohořelice a Povodí Moravy.

ilustrace

Je hotova téměř polovina protipovodňové ochrany Pohořelic

Výstavba protipovodňové ochrany Pohořelic pokračuje podle plánu. Stavba, která začala letos v lednu, je hotova z více než...

1. 12. 2017
ilustrace

V lednu začne výstavba protipovodňových opatření v Pohořelicích

Město Pohořelice získá ochranu až před stoletými povodňovými průtoky v řece Jihlavě. Povodí Moravy, s.p. v lednu zahájí...

11. 1. 2017