PPO Svitavy

Ve Svitavách probíhají přípravy na vlastní stavební práce. Realizaci 3. etapy protipovodňové ochrany Svitav zahájilo Povodí Moravy, s.p. na podzim 2016, hotovo bude na jaře 2019.

Rozlití velké vody mají zabránit nové opěrné zdi v délce 885 metrů, ve spodním úseku toku, dojde k rozšíření koryta i odstranění nánosů. Na několika místech budou tato opatření doplněna mobilními protipovodňovými uzávěry, které budou bránit vniknutí vody do objektů. V horním úseku toku (od mostu na ulici Říční) půjde především o úpravu koryta toku s navýšením ochranné hrázky a úpravu zaústění Lačnovského potoka. 

ilustrace

Ve Svitavách je dokončený nejproblematičtější úsek protipovodňové...

Svitavy – Úpravy koryta řeky, jeho zkapacitnění, ale také nové opěrné zdi a mobilní protipovodňové uzávěry. To jsou některá...

14. 12. 2017
ilustrace

Povodí Moravy zahájilo výstavbu protipovodňových opatření...

Svitavy – Úpravy koryta řeky, jeho zkapacitnění, ale také nové opěrné zdi a mobilní protipovodňové uzávěry. Taková jsou...

19. 10. 2016