Probíhající protipovodňové stavby

Aktuálně probíhá výstavba ochrany měst před velkou vodou v Olomouci, v Břeclavi, ve Svitavách a v Pohořelicích, na rekonstrukci hráze se pracuje na vodním díle Koryčany a Boskovice. Všechny stavby běží dle harmonogramů a při jejich realizaci se nepočítá se zdržením.

Seznam právě prováděných investičních akcí financovaných zprostředků dotačního programu Ministerstva zemědělství „Podpora prevence před povodněmi III“

Název akce

Náklady stavební části (tis. Kč)

po VŘ

II. B etapa protipovodňové ochrany Olomouce 655 000

Svitavy, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa

57 152

Protipovodňová opatření města Pohořelice

44 960

Dyje, Břeclav – protipovodňová opatření, I. etapa

41 800

VD Boskovice – rekonstrukce VD

138 000
publikováno 2. listopadu 2017, 10:48aktualizováno 30. srpna 2019, 08:05