Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 8. 6. 2022

1) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 30. 5. - 5. 6. 2022)

Počasí u nás ovlivňovala po většinu týdne mělká brázda nižšího tlaku vzduchu. V ní se udržovalo nad střední Evropou frontální rozhraní oddělující studený vzduch na severozápadě a severu od teplého na jihovýchodě až jihu. Ve čtvrtek se k nám přechodně rozšířil od severozápadu nevýrazný výběžek vyššího tlaku.

V pondělí se vyskytly v severní polovině území četné přeháňky. V úterý opět pršelo na většině území, v kraji Vysočina se vyskytly místní bouřky (nejvyšší úhrny Olešnice a Bystřice nad Pernštejnem 27 mm, Dlouhé Stráně a Ovčárna 23 mm). Ve středu pršelo v jihovýchodní polovině Česka všude, jinde se jednalo o místní přeháňky s úhrny do 13 mm. Ve čtvrtek se srážky vyskytly jen ojediněle s úhrny do 1 mm. V pátek zase pršelo skoro na celém území, v západní polovině Čech se místy vyskytovaly bouřky. Nejvyšší úhrny v pátek: Obora 31 mm (25 mm/hodinu), Holešov 30 mm (18 mm/hodinu), Nový Bor 27 mm (20 mm/h) a Adršpach (21 mm/hodinu), Zbiroh 26 mm. I v sobotu pršelo na většině míst v Česku, místy se opět vyskytovaly bouřky (nejvyšší úhrny: Byňov 33 mm, Strmilov a Ktiš 30 mm, Trhové Sviny 29 mm, Staré Hutě 27 mm). V neděli pršelo na většině území Čech (mimo Pardubický a Královéhradecký kraj) a taky v části jižní Moravy. Jinde se srážky nevyskytovaly. Nejvyšší úhrny v neděli: Filipova Huť 57 mm, Boubín 54 mm, Železná 52 mm, Husinec 51 mm, Bučina 48 mm. Většina úhrnů spadla během 3 hodin. Na to reagovaly výraznými vzestupy hladin toky odvodňující Šumavu.

V sobotu a v neděli se vyskytly ojediněle silné bouřky s krátkodobými úhrny srážek kolem 30 mm, před kterými varovala výstraha s nízkým stupněm nebezpečí. V sobotu se při bouřkách vyskytly nárazy větru: 29 m/s Byňov, 26 m/s Nedvězí. V neděli došlo vzhledem k vydatnějším srážkám k prudkým vzestupům na tocích odvodňujících Šumavu.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (2. 6. 2022 – 8. 6. 2022)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

0,6

7

Podhradí

29,7

2

Valašské Meziříčí

35,2

8

Nová Ves

18,3

3

Moravská Třebová

8,0

9

Vír

19,2

4

Opatovice

31,5

10

Nové Mlýny

15,3

5

Fryšták

27,0

11

Brno

6,7

6

Uherský Brod

24,4

12

Blansko

7,2


2) Hydrologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 30. 5. - 5. 6. 2022)

V povodí Moravy a Dyje převažovaly setrvalé stavy nebo mírné kolísání hladin. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji mezi -3 až +20 cm. Vydatnější srážky zvedaly hladiny toků zejména v sobotu.

Vodnosti se pohybovaly převážně mezi Q330d – Q210d. Toky na úrovni hydrologického sucha se vyskytují jen ojediněle (Kyjovka, Bělá, Svitava, Velička a R. Bečva).

Týdenní průtoky se pohybovaly většinou výrazně pod červnovým průměrem, nejčastěji mezi 15–50 % QVI. Ještě nižší (5–15 % QVI) byly průtoky na Bystřici, R. Bečvě, Veličce, Senici, Kyjovce, Řečici a Křetínce. Větší průtoky se vyskytovaly jen ojediněle.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 8. 6. 2022

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

1,75

1,28

4,12

43

rozkolísaná

2

Svratka

Židlochovice

9,71

4,46

13,52

72

rozkolísaná

3

Jihlava

Ivančice

5,06

2,49

9,06

56

setrvalá

4

Dyje

Ladná

14,81

9,50

29,56

50

setrvalá

5

Morava

Moravičany

5,06

4,01

13,84

37

setrvalá

6

Morava

Olomouc

12,28

5,49

21,43

57

setrvalá

7

Bečva

Dluhonice

3,76

2,08

15,43

24

mírný vzestup

8

Morava

Strážnice

19,61

9,10

53,11

37

setrvalá

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

Limit sucha (Q355) je v současnosti v povodí Moravy a Dyje dosažen ve čtyřech profilech. 

3) Podzemní vody (dle zprávy ČHMÚ za období 30. 5. - 5. 6. 2022)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 22. týdnu na území ČR celkově silně podnormální. V povodí horní Sázavy, horní Moravy, Svratky a Svitavy a Dyje byla hladina normální, v povodí horního Labe, Jizery, střední Vltavy, dolní Berounky, horní Ohře a Opavy byla hladina mírně podnormální. V povodí Labe od Doubravy po Jizeru, horní Vltavy, Lužnice, Labe od Vltavy po Ohři, Ploučnice, Lužické Nisy a Smědé, Bečvy a dolní Moravy byla zaznamenána mimořádně podnormální hladina. Na ostatním území ČR byla hladina silně podnormální.

Porovnání hladiny v mělkých vrtech s předchozím týdnem v % počtu objektů

ČR

velký pokles

pokles

stagnace až

mírný pokles

stagnace až

mírný vzestup

vzestup

velký vzestup

% objektů

0

0

77

22

1

0

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 22. týdnu celkově silně podnormální. Normální vydatnost byla v povodí Otavy, střední Vltavy, dolní Sázavy, Svratky a Svitavy a Jihlavy. Mírně podnormální vydatnost byla zaznamenána v povodí horního Labe, horní Vltavy, horní Ohře a Bečvy. Mimořádně podnormální vydatnost byla v povodí Orlice, dolní Ohře, Olše a Ostravice, horní Moravy, Bečvy a dolní Moravy. V ostatních povodí ČR byla vydatnost silně podnormální.

Vydatnost pramenů v % počtu objektů

ČR

mimořádně podnormální vydatnost

silně podnormální vydatnost

mírně podnormální vydatnost

normální vydatnost

mírně nadnormální vydatnost

silně nadnormální vydatnost

mimořádně nadnormální vydatnost

% objektů

13

33

23

29

2

0

0

4)Vodní nádrže

Hladiny na nádržích mají většinou setrvalou tendenci. VD Letovice a Plumlov mají snížený zásobní prostor z důvodu probíhající rekonstrukce.

V uplynulém týdnu bylo do významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje naakumulováno cca 1,1 mil. m3 vody.

5) Předpokládaný vývoj

 V následujících dnech očekáváme kolísání hladin vodních toků, které bude závislé na aktuálním rozložení a intenzitě očekávaných srážek.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

V Brně dne 8. 6. 2022

Vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.