Aktuální zpravodajství

Informační zpráva č. 6

o situaci na tocích a vodních dílech v povodí spravovaném Povodím Moravy, s.p.

Zpráva vydána dne: 7. 2. 2024

Meteorologická situace

V uplynulém týdnu se vyskytovaly na území povodí Moravy a Dyje srážky s týdenním úhrnem do 25 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (31. 1. 2024 – 6. 2. 2024)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

17,9

7

Podhradí nad Dyjí

0,0

2

Valašské Meziříčí

11,7

8

Ptáčov

1,0

3

Moravská Třebová

11,4

9

Jimramov

9,6

4

Opatovice

2,4

10

Nové Mlýny dolní

1,7

5

Fryšták

14,3

11

Brno

0,1

6

Horní Bečva

24,0

12

Blansko

1,1

Hydrologická situace

Hladiny neovlivněných toků mají převážně zvolna klesající tendenci nebo jsou setrvalé. Vodnosti neovlivněných toků se pohybují v rozmezí od 70 % do 250 % dlouhodobého měsíčního průměru pro měsíc únor.

Limity sucha (Q355) se v současné době na neovlivněných tocích nevyskytují.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 7. 2. 2024

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny 3)

(název stanice)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice n. Svitavou

5,396

1,230

4,410

122

mírný pokles

2

Svratka

Židlochovice

19,278

4,320

17,400

111

rozkolísaná

3

Jihlava

Ivančice

19,338

2,400

11,600

167

setrvalá

4

Dyje

Ladná

57,578

9,140

42,500

135

rozkolísaná

5

Morava

Moravičany

36,556

3,450

19,300

189

pokles

6

Morava

Olomouc

86,611

4,470

33,100

262

pokles

7

Bečva

Dluhonice

39,500

1,780

21,500

184

pokles

8

Morava

Strážnice

141,875

8,000

72,200

197

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

Sněhová pokrývka

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 5. 2. 2024 činí cca 0,379 mld. m3, což představuje v průměru cca 4,8 mm (4,8 litrů na jeden metr čtvereční).

Z toho na území povodí Moravy a Dyje je dle ČHMÚ k pondělí 5. 2. cca 55,41 mil. m3, což představuje v průměru cca 2,3 mm (2,3 litru na jeden metr čtvereční).

Vodní nádrže

Naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 21 do 100 %. Hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje mají převážně setrvalou nebo mírně klesající tendenci.

Nádrž Letovice má snížený zásobní prostor z důvodu rekonstrukce. Nádrže Jevišovice a Fryšták mají hladinu sníženou na zimní úroveň podle manipulačních řádů.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně, dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržemi.

V uplynulém týdnu bylo ve významných vodních nádržích v povodí Moravy a Dyje akumulováno
cca 1,4 mil. mvody.

Název VD Vodní tok Hladina Naplnění  Přítok Odtok  Tendence  Změna hladiny
    m n.m. % m3/s m3/s (slovní popis) m
Nová Říše Olšanský p. 554,51 98 0,120 0,553 setrvalý -0,09
Landštejn Pstruhovec 571,95 89 0,106 0,168 setrvalý -0,01
Vranov Dyje 346,61 85 16,480 17,220 setrvalý -0,05
Znojmo Dyje 225,52 99 16,100 16,400 vzestup 0,49
Jevišovice Jevišovka 326,55 21 0,252 0,258 setrvalý -0,05
Výrovice Jevišovka 232,94 99 0,657 0,771 setrvalý -0,03
Vír Svratka 462,41 91 7,370 5,120 vzestup 0,53
Brno Svratka 227,09 71 11,000 10,500 slabý vzestup 0,22
Letovice Křetínka 356,52 63 0,930 0,120 vzestup 0,45
Boskovice Bělá 429,09 92 0,570 0,456 setrvalý -0,08
Hubenov Maršovský p. 521,90 97 0,171 0,086 setrvalý 0,01
Dalešice Jihlava 380,45 100 6,390 9,400 slabý pokles -0,10
Mostiště Oslava 476,78 99 1,810 2,130 setrvalý 0,09
Nové mlýny Dyje 170,09 100 52,500 60,000 setrvalý 0,00
Koryčany Kyjovka 304,50 77 0,094 0,029 slabý vzestup 0,12
Karolinka Stanovnice 518,65 91 0,660 0,880 setrvalý 0,01
Bystřička Bystřička 376,26 91 1,080 1,080 slabý vzestup 0,29
Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,90 96 0,732 0,638 setrvalý 0,05
Plumlov Hloučela 273,50 98 0,812 0,812 setrvalý 0,01
Opatovice Haná 333,22 98 0,385 0,043 slabý vzestup 0,16
Slušovice Dřevnice 316,22 98 1,009 1,183 setrvalý 0,06
Fryšták Fryštácký p. 244,75 55 0,458 0,492 setrvalý -0,07
Bojkovice Kolelač 320,87 100 0,146 0,142 setrvalý 0,09
Luhačovice Luhačovický p. 279,14 84 0,762 1,045 setrvalý 0,07
Ludkovice Ludkovický p. 284,17 100 0,160 0,175 setrvalý 0,01


V Brně dne 7. 2. 2024

Vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.