Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 12. 2. 2020

1) Meteorologická situace (3. 2. 2020 – 9. 2. 2020, převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 11. 2. 2020)

V pondělí do střední Evropy v čerstvém západním proudění pronikal vlhký oceánský vzduch. V dalších dnech k nám mezi tlakovou výší nad Britskými ostrovy a tlakovou níží nad východní Evropou proudil od severozápadu, postupně až od severu studený vzduch. Ve druhé polovině týdne tlaková výše postupovala přes západní a střední Evropu k východu. V závěru neděle začal počasí v Čechách ovlivňovat frontální systém od západu.

V pondělí se na frontálním systému vyskytoval občas déšť nebo přeháňky, jen na hřebenech hor byly srážky sněhové. V republice spadlo v průměru 14,6 mm, nejvíce pak v Libereckém kraji 22,4 mm. Nejvyšší úhrny byly zaznamenány na stanici Orlické Záhoří 43,1 mm, Dvoračky a Josefův Důl 36,9 mm. V úterý se zpočátku vyskytoval občas déšť, postupně se od severozápadu místy vyskytovaly přeháňky, na horách byly srážky četnější, nad 400 m smíšené nebo sněhové, s průměrným úhrnem v ČR 8,4 mm. Ve středu se zpočátku místy vyskytovaly přeháňky většinou sněhové, pod 400 m i smíšené, postupně od severu srážky ustávaly, s průměrným úhrnem v ČR 1,0 mm. Ve čtvrtek bylo většinou beze srážek, později se na severovýchodě místy vyskytovaly přeháňky, s průměrným úhrnem v ČR 0,5 mm. V pátek se na severu a severovýchodě ojediněle vyskytovaly přeháňky, jinde bylo beze srážek, s průměrným úhrnem v ČR 0,4 mm. V sobotu bylo beze srážek. V neděli bylo zpočátku bylo beze srážek, postupně se v Čechách od západu vyskytoval občas déšť, s průměrným úhrnem v ČR 2,1 mm, z toho 3,0 mm v Čechách a 0,3 mm na Moravě a ve Slezsku.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (5. 2. 2020 – 11. 2. 2020)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

26,6

Podhradí

9,4

2

Valašské Meziříčí

11,5

Ptáčov

5,2

3

Moravská Třebová

17,4

Jimramov

17,2

4

Opatovice

7,5

Nové Mlýny

5,6

5

Fryšták

3,9

Brno

5,4

6

Uherský Brod

6,8

Boskovice

14,2

Nebezpečné jevy

V první polovina týdne byla místy větrnější a nárazy se pohybovaly od 15 do 25 m/s. Z níže položených stanic nejvíce foukalo v úterý v Dukovanech v nárazech až 28,4 m/s.

Sněhová pokrývka

Na konci týdne byla sněhová pokrývka zhruba nad 700 m, ojediněle i níže. Nejvíce sněhu leželo na stanici: Labská bouda 145 cm, Lysá hora 96 cm, Březník 84 cm, Ovčárna 90 cm, Šerák 67 cm, Plechý 66 cm, Sněžka 63 cm, Josefův Důl- Rozmezí 60 cm.

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 10. 2. 2020 činí cca 0,276 mld. m3, což představuje v průměru cca 3,5 mm (3,5 litru na jeden metr čtvereční).

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území povodí Moravy a Dyje k 10. 2. 2020 činí cca 57,8 mil. m3, což představuje v průměru cca 3,5 mm (3,5 litru na jeden metr čtvereční).

2) Hydrologická situace (3. 2. 2020 – 9. 2. 2020, převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 11. 2. 2020)

Hladiny toků v povodí Moravy měly v uplynulém týdnu celkově vzestupnou tendenci. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly v rozmezí od 0 do +15 cm. Na vzestupu byly hladiny v důsledku dešťových srážek a odtávání sněhové pokrývky na počátku týdne, v závěru týdne již převažovaly poklesy. Nejvýrazněji stoupaly toky zejména v povodí Bečvy (Dluhonice, +184 cm) a dolní Moravy (Spytihněv, +189 cm). Na Velké Stanovnici, Bystřičce a Luhačovickém potoce byl v úterý 4. 2. odpoledne překročen 2. SPA. Na Luhačovickém potoce se jednalo o desetiletou vodu. Dále byly v období 4. – 6. 2. v některých dalších profilech v povodí Bečvy, na Svratce v Dalečíně a na některých přítocích Moravy (Třebůvka, Olešnice, Blata, Dřevnice, Olšava, Bystřice) nebo přímo na toku Moravy překročeny 1. SPA.

Průměrné týdenní vodnosti se v povodí Moravy nejčastěji pohybovaly mezi 90 až 30 d. p. Nejméně vodné zůstaly toky v povodí dolní Dyje, zejména Jevišovka a Kyjovka (364 až 355 d. p.). Průměrné týdenní průtoky dosahovaly širokého rozmezí hodnot od 80 do 320 % QII. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 256 % QII a Dyjí v Ladné 65 % QII.

Přehled průtoků ve vybraných profilech 12. 2. 2020

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(stanice)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

5,708

1,280

4,615

124

setrvalý stav

2

Svratka

Židlochovice

18,756

4,460

18,395

102

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

9,206

2,490

12,766

72

vzestup

4

Dyje

Ladná

24,656

9,500

42,522

58

vzestup – manipulace na VD

5

Morava

Moravičany

28,400

4,010

18,926

150

mírný vzestup

6

Morava

Olomouc

55,089

5,490

31,743

174

mírný vzestup

7

Bečva

Dluhonice

35,778

2,080

19,750

181

mírný vzestup

8

Morava

Strážnice

116,444

9,100

70,141

166

setrvalý stav

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru ve vybraných profilech 12. 2. 2020

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech 12. 2. 2020

3) Vodní nádrže

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Koryčany a VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Ostatní nádrže mají plné nebo téměř plné zásobní prostory. Výjimkou je VD Opatovice, kde probíhá plnění nádrže po ukončené rekonstrukci.

Na řadě nádrží došlo z naplnění nebo výraznému zlepšení zaplněnosti zásobních prostorů. Nejvíce vody bylo zachyceno v nádržích Vranov (5,9 mil. m3), Vír (4,0 mil. m3), Nové Mlýny (2,2 mil. m3).

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly převážně na vzestupu. Celkový objem zadržené vody ve významných vodních nádržích PM byl cca 16,2 mil. m3.

VD Koryčany - platí mimořádné manipulace z důvodu oprav.

VD Boskovice – probíhá plnění nádrže před ukončením rekonstrukce.

VD Opatovice – probíhá plnění nádrže po ukončené rekonstrukci.

VD Fryšták, VD Luhačovice, VD Horní Bečva – zimní hladina.

VD Vír – připravena mimořádní manipulace a nový MŘ.

VD Vranov – připravena mimořádní manipulace a nový MŘ.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 12. 2. 2020

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění

Přítok

Odtok

Tendence

Změna hladiny

 + / –

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m

tis.m3

1

Vranov

Dyje

343,11

59

10,790

3,430

vzestup

1,15

5913

2

Znojmo

Dyje

225,41

96

4,000

3,400

setrvalý

0,02

10

3

Nové mlýny

Dyje

170,30

100

30,000

25,000

setrvalý

0,09

2249

4

Brno

Svratka

227,10

71

9,100

9,500

setrvalý

-0,05

-87

5

Mostiště

Oslava

476,71

98

1,970

1,600

vzestup

0,31

260

6

Vír

Svratka

457,70

74

8,230

0,870

vzestup

2,76

4026

7

Hubenov

Maršovský potok

520,22

66

0,470

0,008

vzestup

0,36

159

8

Letovice

Křetínka

356,86

66

1,480

0,110

vzestup

1,16

946

9

Landštejn

Pstruhovec

571,17

79

0,066

0,010

setrvalý

0,08

27

10

Jevišovice

Jevišovka

327,25

53

0,131

0,062

vzestup

0,52

31

11

Nová Říše

Olšanský potok

553,90

86

0,132

0,005

slabý vzestup

0,12

49

12

Dalešice

Jihlava

375,80

68

5,660

1,990

vzestup

0,55

2183

13

Výrovice

Jevišovka

232,67

95

0,230

0,117

slabý vzestup

0,14

69

14

Opatovice

Haná

322,69

28

0,386

0,015

vzestup

1,09

407

15

Fryšták

Fryštácký pootk

244,75

55

0,170

0,210

setrvalý

0,00

0

16

Luhačovice

Luhačovický potok

279,05

81

0,377

0,302

slabý pokles

-0,26

-57

17

Ludkovice

Ludkovický potok

284,17

100

0,083

0,071

setrvalý

-0,03

-3

18

Bojkovice

Kolelač

320,78

99

0,125

0,046

slabý pokles

-0,12

-16

19

Koryčany

Kyjovka

303,12

62

0,111

0,009

slabý vzestup

0,29

62

20

Slušovice

Dřevnice

316,03

96

0,197

0,185

setrvalý

-0,07

-41

21

Horní Bečva

Rožnovská Bečva

560,95

97

0,486

0,420

setrvalý

0,09

7

22

Bystřička

Bystřička

376,15

88

2,480

2,980

pokles

-0,94

-213

23

Plumlov

Hloučela

270,91

52

1,240

1,850

pokles

-0,47

-211

24

Karolínka

Stanovnice

519,54

98

0,694

0,800

pokles

-0,42

-185

25

Boskovice

Bělá

424,45

65

0,641

0,036

vzestup

1,62

578

5) Předpokládaný vývoj

V čerstvém západním až severozápadním proudění bude nadále do střední Evropy pronikat chladný oceánský vzduch. Z Britských ostrovů bude do střední Evropy a dále k východu postupovat tlaková níže a s ní spojený frontální systém bude ve čtvrtek a v pátek ovlivňovat počasí u nás. Postupně se bude přes střední Evropu k východu přesouvat tlaková výše a po její zadní straně k nám začne během víkendu proudit teplý vzduch od jihu až jihozápadu. Jeho příliv ukončí na začátku příštího týdne zvlněná studená fronta od severozápadu, za kterou k nám bude v čerstvém západním proudění po zbytek období proudit chladný oceánský vzduch.

Vzhledem k očekávané meteorologické situaci budou hladiny toků v úvodu týdne na mírném vzestupu nebo budou rozkolísané. V dalších dnech pak očekáváme vlivem ochlazení pozvolný pokles hladin většiny sledovaných vodních toků.

V Brně dne 12. 2. 2020

Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink PM