Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 25. 3. 2020

1) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ z 24. 3. 2020 za týden 16. – 22. 3. 2020)

V pondělí ovlivňovala počasí u nás tlaková výše nad severovýchodní Evropou. V úterý nás začala od severu přecházet slábnoucí zvlněná studená fronta. Ve středu byla střední Evropa pod vlivem pásu vysokého tlaku, který se táhnul od západní až do východní Evropy. Ve čtvrtek večer začala přes naše území přecházet od severu zvlněná studená fronta, která ovlivňovala počasí i následující den. O víkendu se k nám rozšířila tlaková výše nad Skandinávií a severovýchodní Evropou. Kolem ní k nám začal proudit studený vzduch od severovýchodu.

V pondělí a v úterý se srážky vyskytly v jihozápadní polovině Čech místy, jinde jen ojediněle s úhrny v pondělí do 1 mm, v úterý do 8 mm. Středa a čtvrtek byly beze srážek, v pátek pršelo na většině území a déšť přecházel od severu ve všech polohách do sobotního rána do sněžení. Nejvyšší úhrn zaznamenala Černá v Pošumaví 18 mm, Jelení 17 mm, Prášily 16 mm. V sobotu se sněžení vyskytlo v jižní polovině Čech a na severu Olomouckého kraje na většině území, jinde ojediněle nebo místy. Nejvyšší úhrn naměřili v Zámyšli 17 mm. V neděli se vyskytly sněhové přeháňky na severovýchodě Moravy a ve Slezsku místy, jinde ojediněle s úhrny do 9 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (18. 3. 2020 – 24. 3. 2020)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

7,8

Podhradí

2,5

2

Valašské Meziříčí

9,3

Ptáčov

7,3

3

Moravská Třebová

6,7

Jimramov

8,8

4

Opatovice

8,0

Nové Mlýny

1,6

5

Fryšták

4,2

Brno

3,5

6

Uherský Brod

2,9

Boskovice

13,0

Sněhová pokrývka (dle zprávy ČHMÚ ze dne 23. 3. 2020)

Zásoby vody ve sněhu od pondělí do pátku v důsledku relativně vysokých teplot ubývaly. Ke konci týdne nasněžilo hlavně na Šumavě a v jejím podhůří. Sníh mírně přibyl také na hřebenech Krkonoš, Hrubého Jeseníku a Beskyd a jejich podhůří, celkově tak došlo k mírnému nárůstu. Na hřebenech Krkonoš leželo v závěru týdne 50 až 150 cm sněhu, v Jizerských horách od 10 do 60 cm, v Krušných horách většinou do 15 cm, na Šumavě 20 až 120 cm, v Orlických horách je na hřebenech většinou do 10 cm, na hřebenech Hrubého Jeseníku leží kolem 20 až 100 cm a v Beskydech až 65 cm.

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 23. 3. 2020 činil cca 276 mil. m3, což představuje v průměru cca 3,5 mm (3,5 litru na jeden metr čtvereční).

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ve správě Povodí Moravy, s.p. k 23. 3. 2020 činil cca 33,7 mil. m3, což představuje v průměru cca 1,4 mm (1,4 litru na jeden metr čtvereční).

Sníh leží především v oblastech Jeseníků a Beskyd. Vzhledem k ploše povodí se jedná o nevýznamné množství.

2) Hydrologická situace (ke dni 24. 3. 2020)

Hladiny toků v povodí Moravy během uplynulého týdne mírně kolísaly s celkově převažující sestupnou tendencí. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly v rozmezí od -54 do +21 cm (v povodí Moravy -54 až +4, v povodí Dyje -38 až +21 cm). Průměrné týdenní vodnosti nejčastěji dosahovaly rozmezí 210 až 90 d. p. Nejméně vodné zůstaly i nadále dolní Dyje a Jevišovka (364 až 355 d. p.).

Průměrné týdenní průtoky dosahovaly výrazně podprůměrných hodnot, většinou 15 až 50 % QIII, mírně nadprůměrných průtoků (110 až 145 % QIII) ojediněle dosahovaly horní toky odvodňující Jeseníky (Krupá, Desná a horní Morava). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 49 % QIII a Dyjí v Ladné 30 % QIII.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 25. 3. 2020

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

3,039

1,280

8,264

37

setrvalý stav

2

Svratka

Židlochovice

11,669

4,460

28,946

40

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

4,433

2,490

21,580

21

setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

14,113

9,500

68,312

21

setrvalý stav

5

Morava

Moravičany

17,091

4,010

32,248

53

mírný pokles

6

Morava

Olomouc

28,180

5,490

53,257

53

mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

9,763

2,080

36,354

27

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

44,464

9,100

120,187

37

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Vodní nádrže

Většina nádrží má plné nebo téměř plné zásobní prostory, na ostatních nádržích pokračuje postupný vzestup hladin vlivem lehce zvýšených přítoků. Jedná se především nádrže v povodí Dyje. Za uplynulý týden bylo nejvíce vody zachyceno na nádrži Vranov (1,3 mil. m3). Nadále platí, že z nádrží dlouhodobě vypouštíme nezbytné minimum. Na VD Koryčany je hladina uměle snížena z důvodu mimořádných manipulací. Vodárenské odběry jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích. 

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly převážně na vzestupu. Celkový objem zadržené vody ve významných vodních nádržích PM byl cca 3,1 mil. m3.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 25. 3. 2020

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění

Přítok

Odtok

Tendence

Změna hladiny

 + / –

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m

tis.m3

1

Vranov

Dyje

345,93

79

4,620

3,200

slabý vzestup

0,21

1287

2

Znojmo

Dyje

225,39

96

3,600

3,200

setrvalý

0,10

49

3

Nové mlýny

Dyje

170,15

100

18,700

16,000

setrvalý

0,00

17

4

Brno

Svratka

228,77

95

8,500

8,200

vzestup

0,78

1530

5

Mostiště

Oslava

477,15

100

0,590

0,820

pokles

-0,35

-299

6

Vír

Svratka

464,56

100

3,220

4,360

slabý pokles

-0,24

-447

7

Hubenov

Maršovský p.

521,79

95

0,314

0,008

slabý vzestup

0,18

80

8

Letovice

Křetínka

357,59

73

0,440

0,540

slabý vzestup

0,11

98

9

Landštejn

Pstruhovec

571,53

84

0,033

0,010

setrvalý

0,03

11

10

Jevišovice

Jevišovka

328,70

100

0,046

0,026

slabý vzestup

0,11

5

11

Nová Říše

Olšanský p.

554,19

92

0,036

0,005

setrvalý

0,02

9

12

Dalešice

Jihlava

377,70

80

2,800

1,500

slabý vzestup

0,20

848

13

Výrovice

Jevišovka

233,05

100

0,136

0,136

setrvalý

0,01

6

14

Opatovice

Haná

324,22

36

0,084

0,015

setrvalý

0,09

37

15

Fryšták

Fryštácký p.

245,20

74

0,085

0,040

setrvalý

0,10

40

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,94

100

0,180

0,198

setrvalý

0,00

0

17

Ludkovice

Ludkovický p.

284,15

100

0,030

0,034

setrvalý

-0,02

-2

18

Bojkovice

Kolelač

320,84

100

0,039

0,023

setrvalý

-0,02

-2

19

Koryčany

Kyjovka

303,35

64

0,077

0,050

setrvalý

0,00

2

20

Slušovice

Dřevnice

316,38

100

0,178

0,190

setrvalý

-0,08

-61

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

561,00

98

0,129

0,110

setrvalý

0,05

4

22

Bystřička

Bystřička

376,01

85

0,425

0,425

setrvalý

-0,05

-11

23

Plumlov

Hloučela

273,52

99

0,283

0,153

slabý vzestup

0,24

134

24

Karolínka

Stanovnice

518,26

88

0,300

0,800

pokles

-0,77

-330

25

Boskovice

Bělá

427,28

86

0,139

0,036

slabý vzestup

0,25

110

4) Předpokládaný vývoj

Ve čtvrtek příliv chladného vzduchu zeslábne. Od pátku k nám mezi tlakovou níží nad jižní Evropou a tlakovou výší nad severovýchodní Evropou začne proudit teplejší vzduch od jihovýchodu. V neděli začne převažovat vliv tlakové výše nad Britskými ostrovy, po jejíž přední straně k nám začne proudit chladný vzduch od severovýchodu. V závěru období tlaková výše zeslábne a do střední Evropy postoupí brázda nízkého tlaku vzduchu.

Vzhledem k meteorologické situaci očekáváme v následujících dnech i nadále setrvalou nebo zvolna klesající tendenci hladin většiny vodních toků na našem území.

Z nádrží bude i nadále vypouštěno požadované minimální množství. Mírně zvýšené přítoky do nádrží jsou využívány k dalšímu plnění volných zásobních prostor nádrží. V případě naplnění nádrží se vypouští veškerý přitékající přítok a hladina se udržuje v úrovni maximální zásobní hladiny.

Již se objevují první požadavky na navýšení odběrů z vodních toků pro zemědělské účely, což vede k navýšení odtoků z nádrží, především z VD Vranov.

Cílem manipulací zůstává zvyšování hladin v nádržích, vodárenské odběry jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích.

V Brně dne 25. 3. 2020

Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink PM