Vodácké akce v roce 2012

Vodácké akce hlaste vodohospodářskému dispečinku na email Ing. Marka Viskota, vedoucího útvaru. Informace o chystaných vodáckých akcích budeme postupně zveřejňovat zde na mapě a v souvisejících článcích.

Upozornění! V případě nepříznivé hydrologické situace a stavu na nádržích může být plánovaný čas a průtok operativně upraven, příp. vodácká akce zrušena.

VD Vír I

Datum

Čas

průtok

poznámka

Čt 3. 5. 2012

10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

12 m3/s

Výcvik instruktorů HZS

Út 12. 6. 2012

10:00 – 12:00, 15:00 – 17:00

12 m3/s

České akademické hry

Ne 24. 6. 2012

09:00 – 13:00

12 m3/s

Český pohár vodáků

Pá 6. 7. 2012

18:00 – 20:00

12 m3/s

Raftové závody

So 7. 7. 2012

08:30 – 12:00

12 m3/s

Raftové závody

Ne 8. 7. 2012

08:30 – 12:00

12 m3/s

Raftové závody

Nalepšení ve prospěch vodáckých akcí může být realizováno pouze v případě, že je v nádrži dostatek vody. V případě poklesu hladiny pod kótu 459,45 m n. m. nebudou vodácké akce pod VD Vír realizovány. Maximální počet vodáckých akcí během roku může být upraven vodohospodářským dispečinkem.

 VD Vír II

Datum

Čas

průtok

poznámka

Ne 24. 6. 2012

10:00 – 14:00

12 m3/s

Český pohár vodáků

So 21. 7. 2012

10:00 - 13:00

16 m3/s

X trial ZubrCup

!!! Upozorňujeme žadatele o vodáckou akci, že do 20.6.2012 nebudou zajištěny žádné vodácké akce pod VD Vír II. bez předložení písemného souhlasu od Moravského rybářského svazu Brno !!!

VD Brno

Datum

Čas

průtok

poznámka

Pá 11. 5. 2012

10:00 – 13:00

12 m3/s

Brněnský Majáles

Pá 3. 8. 2012

16:00 – 18:00

15 m3/s

Český pohár žáků

So 4. 8. 2012

08:30 – 16:00

15 m3/s

Český pohár žáků

Ne 5. 8. 2012

08:30 – 16:00

15 m3/s

Český pohár žáků

VD Mohelno

Datum

Čas

průtok

poznámka

So 2. 6. 2012

08:00 – 11:00

12m3/s

akce pro veřejnost

Ne 17. 6. 2012

08:00 – 11:00

12m3/s

akce pro veřejnost

So 23. 6. 2012

08:00 – 11:00

12m3/s

akce pro veřejnost 

So 8. 9. 2012

08:00 – 11:00

12m3/s

akce pro veřejnost

Ne 16. 9. 2012

08:00 – 11:00

12m3/s

akce pro veřejnost

So 29. 9. 2012

08:00 – 11:00

12m3/s

akce pro veřejnost

Upozorňujeme vodáckou veřejnost, že akce pod VD Mohelno řídí a zabezpečuje jeho vlastník, společnost ČEZ, a.s.

VD Bystřička

Datum

Čas

průtok

poznámka

So 26. 5. 2012

08:00 – 14:00

8 m3/s

sjezd raftů

Ne 27. 5. 2012

08:00 – 13:00

8 m3/s

sjezd raftů

Další informace:

VH dispečink

Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.
NON STOP LINKA +420 541 211 737 TELEFON + 420 541 637 250
e-mail: dispecink@pmo.cz

publikováno 2. dubna 2012, 15:54aktualizováno 14. dubna 2015, 12:15 štítky: vodácká akce, vodáci,