Vodácké akce

Upozornění! V případě nepříznivé hydrologické situace a stavu na nádržích může být plánovaný čas a průtok operativně upraven, příp. vodácká akce zrušena.

VD Bystřička

Datum

Čas

průtok

poznámka

So 27. 5. 2023

09:00 - 15:00

8-9 m3/s

Sjezd raftů

VD Vír

Vzhledem k stavební činnsti v denní nádrži pod VD Vír I. nebude v letošním roce pouštěna voda nad rámec běžného provozu vodní elektrárny Vír I. Nadlepšování ve prospěch vodáckých akcí tak letos nebude možné.

VD Mohelno (ČEZ a.s.)

Datum

Čas

průtok

poznámka

Ne 28. 5. 2023

08:00 – 12:00

12 m3/s

Veřejné splutí – KTL Brno

Ne 18. 6. 2023

08:00 – 12:00

12 m3/s

Veřejné splutí – KTL Brno

So 24. 6. 2023

08:00 – 13:00 12 m3/s

Český pohár vodáků – KTL Brno

Ne 24. 9. 2023 08:00 – 12:00  12 m3/s Veřejné splutí ZRUŠENO
Ne 1. 10. 2023 08:00 – 12:00 12 m3/s Veřejné splutí ZRUŠENO

Upozorňujeme vodáckou veřejnost, že vodácké akce pod VD Mohelno řídí a zabezpečuje jeho vlastník, společnost ČEZ, a.s. Upozorňujeme, že může dojít k nenadálým situacím, kdy nebude možno vyhovět z důvodu povodňových stavů a převádění vyšších průtoků. Požadované termíny v září bude možno dodržet dle stavu hladiny v nádrži, proto tyto berte jako informativní. Je možné, že dojde k redukci počtu termínů.

ilustrace

Doporučení pro vodáckou veřejnost

Doporučení Povodí Moravy, s. p. pro vodáckou veřejnost Před vyplutím na vodu je nutné si zjistit co nejvíce informací...