Články označené štítkem „Odtěžení nánosů“:

ilustrace

Zámecký potok na Vyškovsku je opravený a vyčištěný od nánosů

Na konci roku 2015 dokončilo Povodí Moravy, s.p. opravu koryta Zámeckého potoka v obci Kožušice na Vyškovsku. V úseku...

8. 1. 2016
ilustrace

Kojátecký potok na Vyškovsku čekají zásadní úpravy

Povodí Moravy, s.p. odtěží z Kojáteckého potoka v Kojátkách u Bučovic 2 tisíc m 3 sedimentu, odstraní náletové dřeviny...

26. 8. 2015
ilustrace

Vodohospodáři odstraňují v Troubkách štěrkové nánosy z řeky...

Do začátku října bude možno na řece Bečvě vidět v akci těžkou stavební mechanizaci. Jejím prostřednictvím budou...

27. 9. 2013
ilustrace

Z Jevíčky ve Velkých Opatovicích se začnou těžit nánosy

VELKÉ OPATOVICE – Státní podnik Povodí Moravy zahájí v únoru těžbu sedimentů na řece Jevíčce ve Velkých Opatovicích....

30. 1. 2012
ilustrace

Z řeky Olšavy v Bojkovicích zmizelo 1000 m³ nánosů

BOJKOVICE – Státní podnik Povodí Moravy odstranil v rámci běžné údržby vodních toků štěrkové nánosy z řeky Olšavy v Bojkovicích....

26. 1. 2012
ilustrace

Hranický jez je opravený. Z Bečvy zmizelo zhruba 16 tisíc...

Vypuštěná jezová zdrž v Hranicích se po téměř šesti týdnech opět plní vodou řeky Bečvy. Pracovníci Povodí Moravy, s.p. ukončili...

19. 10. 2011
ilustrace

Kvůli opravám na jezu Hranice klesne hladina Bečvy

HRANICE – Jezová zdrž na řece Bečvě v Hranicích bude od 5. září do poloviny října vypuštěna. Povodí Moravy, s. p. zde bude...

1. 9. 2011
ilustrace

Zkapacitnění koryta Bečvy v lokalitě Přerov „U loděnice“

PŘEROV – V Přerově budou zahájeny práce na odstranění štěrkopískového nánosu z koryta řeky Bečvy v lokalitě nad lávkou „U...

21. 7. 2011
ilustrace

Zahájení prací na odbahnění Podhradského rybníku

PLUMLOV – Povodí Moravy obdrželo v minulých dnech rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace na odtěžení sedimentů...

19. 7. 2011