Články označené štítkem „Přeshraniční spolupráce“:

ilustrace

Projekt na Dyji je světově známý

Za „světově slavný“ můžeme bez nadsázky označit česko-rakouský projekt v hraničním úseku řeky Dyje, který nedávno přilákal...

28. 7. 2021
ilustrace

Projekt DANUBE FLOODPLAIN sníží povodňové riziko v povodí...

Němečtí, čeští a slovenští partneři projektu DANUBE FLOODPLAIN se dne 31. 1. 2019 účastnili jednodenního setkání...

28. 2. 2019
ilustrace

Extrémy počasí řešíme společně se sousedními státy

Šest desítek vodohospodářů z České republiky, Rakouska a Slovenska jednalo na dvoudenní konferenci v Hnanicích...

11. 10. 2018
ilustrace

Projekt českých a slovenských vodohospodářů zlepšuje...

Povodí Moravy, s.p. dokončí během letošního února dlouhodobý projekt s názvem Automatizace výměny krizových dat...

5. 2. 2015
ilustrace

Povodí Moravy, s.p. dokončilo stavebně-technickou část...

Ve druhé polovin ě měsíce října se stala Břeclav místem setkání partnerů projektu s názvem „Přírodě blízká...

23. 10. 2013
ilustrace

Společná protipovodňová opatření na řece Moravě se...

Evropský fond pro regionální rozvoj akceptoval trojici nových projektů přeshraniční spolupráce se Slovenskem na řece...

19. 11. 2012