Články označené štítkem „Rybí přechod“:

ilustrace

Seminář zaměřený na rybí přechody představil pilotní...

Postup prací při zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích, metodické postupy hodnocení funkčnosti realizovaných...

16. 11. 2016