Desátý ročník fotografické soutěže

Pravidla X. ročníku fotografické soutěže

Pořadatel soutěže: Povodí Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno

Téma soutěže: Různé podoby vody

Komu je soutěž určena: Všem zaměstnancům PM a jejich rodinným příslušníkům

Časový harmonogram soutěže:

 • termín vyhlášení: 1. března 2016
 • termín ukončení: 31. prosince 2016
 • termín vyhodnocení: do 31. ledna 2017
 • termín vyhlášení výsledků: do 15. února 2017

Specifikace soutěžního materiálu:

 • fotografie černobílá i barevná
 • fotografie možno dodat v elektronické podobě (formát JPG, TIF, BMP, kvalita minimálně 300 dpi)
 • fotografie musí odpovídat vyhlášenému tématu a být autorským dílem soutěžícího

Povinné údaje k soutěžním pracím:

 • jméno autora
 • název díla
 • datum vzniku fotografie (měsíc, rok)
 • uvedení názvu vodního toku a lokality
 • kontaktní adresa, e-mail

Adresa pro doručení soutěžních prací:

Kontaktní osoba: Ivana Frýbortová, redakční rada Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, 602 00 BRNO, email: frybortova@pmo.cz, tel.: 541 637 222

 Vyhodnocení soutěže:

 • proběhne po řádném termínu ukončení soutěže a bude provedeno minimálně čtyřčlennou hodnotící komisí

Zveřejnění výsledků soutěže:

 • v 1. čísle podnikového Zpravodaje o vodě roku 2017
 • na stránkách www.pmo.cz

Ocenění vítězů:

Vítězové soutěže, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě a kteří získají cenu GŘ a cenu redakční rady, budou o svém umístění vyrozuměni písemnou formou a oceněni diplomem a věcnými cenami, které jim budou předány v sídle podnikového ředitelství PM v Brně, případně doručeny poštou na adresu trvalého bydliště.

Důležitá upozornění:

 • Fotografie zaslané do soutěže musí být pořízeny v geografické oblasti spravované PM.
 • Fotografie zaslané do soutěže budou využívány k prezentačním účelům PM a budou zveřejňovány formou podnikového Zpravodaje, výroční zprávy a internetových stránek, formou posterů a dalších propagačních materiálů.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na případné změny v charakteristice a pravidlech soutěže v závislosti na aktuálně zjištěné skutečnosti (např. změna termínu ukončení či vyhodnocení soutěže apod.). Na výhru v soutěži není právní nárok.
 • Fotografie musí být autentické. Dovoleny jsou pouze nezbytné drobné digitální úpravy a retuše. Koláže, montáže a další výraznější zásahy pomocí počítačových programů jsou nepřípustné.
 • Do soutěže nesmí být zaslány fotografie z minulých ročníků.
publikováno 14. března 2016, 12:00aktualizováno 31. srpna 2016, 11:25 štítky: soutěž, fotografická soutěž,