VI. ročník fotografické soutěže-prodloužení termínu

Státní podnik Povodí Moravy vyhlásil loni pro všechny své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky již VI. ročník fotografické soutěže, tentokrát na téma „Voda a potraviny pro všechny“. Volba tématu úzce souvisela s mottem loňského Světového dne vody. Redakční rada Zpravodaje o vodě nyní prodloužila termín pro odeslání soutěžních fotografií do 31. ledna 2013.

Minulého ročníku fotografické soutěže s názvem „Život u vody i ve vodě“ se zúčastnilo 16 autorů s celkovým počtem 181 fotografií. Tímto všem autorům upřímně děkujeme a věříme, že zúčastní soutěže i v letošním roce. Výsledky soutěže jsou zveřejněny ve Zpravodaji o vodě číslo 1/2012 a jsou také k dispozici na internetových stránkách www.pmo.cz.

Budeme velmi potěšeni, pokud se do soutěže přihlásíte a svými fotografiemi nám pomůžete s rozšířením stávající fotografické databáze. Fotografie zasílejte elektronicky na e-mail Ivany Frýbortové, případně doručte osobně USB nebo CD.

Pravidla VI. ročníku fotografické soutěže naleznete níže.

Ivana Frýbortová, za redakční radu Povodí Moravy, s.p.

Pravidla VI. ročníku fotografické soutěže – změna termínu 

Pořadatel soutěže:

Povodí Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno

Téma soutěže:

Voda a potraviny pro všechny 

Komu je soutěž určena:

Všem zaměstnancům PM a jejich rodinným příslušníkům 

Časový harmonogram soutěže:

termín vyhlášení: 1. dubna 2012

termín ukončení: 31. ledna 2013

termín vyhodnocení: do 28. února 2013

termín vyhlášení výsledků: do 15. března 2013

Specifikace soutěžního materiálu:

fotografie černobílá i barevná,

fotografie možno dodat v elektronické podobě (formát JPG, TIF, BMP, kvalita minimálně 300 dpi) i vyvolané. V případě vyvolaných fotografií je stanoven minimální formát 15 x21 cm,

fotografie musí odpovídat vyhlášenému tématu a být autorským dílem soutěžícího. 

Povinné údaje k soutěžním pracím:

jméno autora

název díla

datum vzniku fotografie (měsíc, rok)

uvedení názvu vodního toku a lokality

kontaktní adresa, e-mail 

Vyhodnocení soutěže:

proběhne po řádném termínu ukončení soutěže a bude provedeno minimálně čtyřčlennou hodnotící komisí

Zveřejnění výsledků soutěže:

v 1. čísle podnikového Zpravodaje roku 2013

na stránkách www.pmo.cz 

Ocenění vítězů:

Vítězové soutěže, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě a kteří získají cenu redakční rady a cenu GŘ, budou o svém umístění vyrozuměni písemnou formou a oceněni diplomem a věcnými cenami, které jim budou předány v sídle podnikového ředitelství PM v Brně, případně doručeny poštou na adresu trvalého bydliště. 

Důležitá upozornění:

Fotografie zaslané do soutěže musí být pořízeny v geografické oblasti spravované PM. 

Fotografie zaslané do soutěže budou využívány k prezentačním účelům PM a budou zveřejňovány formou podnikového Zpravodaje, výroční zprávy a internetových stránek, formou posterů a dalších propagačních materiálů. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na případné změny v charakteristice a pravidlech soutěže v závislosti na aktuálně zjištěných skutečnostech (např. změna termínu ukončení či vyhodnocení soutěže apod.). Na výhru v soutěži není právní nárok. 

Fotografie musí být autentické. Dovoleny jsou pouze nezbytné drobné digitální úpravy a retuše; koláže, montáže a další výraznější zásahy pomocí počítačových programů jsou nepřípustné. 

Do soutěže nesmí být zaslány fotografie z minulých ročníků.

publikováno 4. ledna 2013, 13:38 štítky: soutěž, fotografie,