VII. ročník fotografické soutěže

Státní podnik Povodí Moravy vyhlášuje pro všechny své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky již VII. ročník fotografické soutěže, tentokrát na téma VODA A ENERGIE. 

Pravidla VII. ročníku fotografické soutěže 

Pořadatel soutěže:

Povodí Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno

Téma soutěže:

Voda a energie 

Komu je soutěž určena:

Všem zaměstnancům PM a jejich rodinným příslušníkům 

Časový harmonogram soutěže:

termín vyhlášení: 1. dubna 2013

termín ukončení:  31. prosince 2013

termín vyhodnocení: do 31. ledna 2014

termín vyhlášení výsledků: do 17. února 2014

Specifikace soutěžního materiálu:

fotografie černobílá i barevná,

fotografie možno dodat v elektronické podobě (formát JPG, TIF, BMP, kvalita minimálně 300 dpi) i vyvolané. V případě vyvolaných fotografií je stanoven minimální formát 15 x21 cm,

fotografie musí odpovídat vyhlášenému tématu a být autorským dílem soutěžícího. 

Povinné údaje k soutěžním pracím:

jméno autora

název díla

datum vzniku fotografie (měsíc, rok)

uvedení názvu vodního toku a lokality

kontaktní adresa, e-mail 

Adresa pro doručení soutěžních prací:

Kontaktní osoba: Ivana Frýbortová, redakční rada Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, 601 75 BRNO, email: frybortova@pmo.cz, tel.: 541 637 222 

Vyhodnocení soutěže:

proběhne po řádném termínu ukončení soutěže a bude provedeno minimálně čtyřčlennou hodnotící komisí. 

Zveřejnění výsledků soutěže:

v 1. čísle podnikového Zpravodaje roku 2014

a na stránkách www.pmo.cz 

Ocenění vítězů:

Vítězové soutěže, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě a kteří získají cenu redakční rady a cenu GŘ, budou o svém umístění vyrozuměni písemnou formou a oceněni diplomem a věcnými cenami, které jim budou předány v sídle podnikového ředitelství PM v Brně, případně doručeny poštou na adresu trvalého bydliště. 

Důležitá upozornění:

Fotografie zaslané do soutěže musí být pořízeny v geografické oblasti spravované PM. 

Fotografie zaslané do soutěže budou využívány k prezentačním účelům PM a budou zveřejňovány formou podnikového Zpravodaje, výroční zprávy a internetových stránek, formou posterů a dalších propagačních materiálů. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na případné změny v charakteristice a pravidlech soutěže v závislosti na aktuálně zjištěných skutečnostech (např. změna termínu ukončení či vyhodnocení soutěže apod.). Na výhru v soutěži není právní nárok. 

Fotografie musí být autentické. Dovoleny jsou pouze nezbytné drobné digitální úpravy a retuše; koláže, montáže a další výraznější zásahy pomocí počítačových programů jsou nepřípustné. 

Do soutěže nesmí být zaslány fotografie z minulých ročníků.

publikováno 2. dubna 2013, 08:09aktualizováno 29. července 2014, 16:36 štítky: fotografická soutěž,