Extrémy počasí řešíme společně se sousedními státy

Šest desítek vodohospodářů z České republiky, Rakouska a Slovenska jednalo na dvoudenní konferenci v Hnanicích o spolupráci a ochraně vod na hraničních tocích. Stěžejním tématem konference „Let´s make it visible – Digital Water Management Dyje“ byla změna klimatu, které se společně snažíme přizpůsobit.

Letošní extrémně suché počasí nesužovalo pouze Českou republiku. Na obou stranách hraničních řek se tak realizují projekty vedoucí k zmírnění následků sucha. Zejména důležitá se ale ukazuje společná spolupráce. „Příkladem spolupráce mezi námi a rakouskými kolegy je loňský podzim, kdy nás napjatá bilance v povodí řeky Dyje donutila ke snížení odtoku z VD Vranov, které v konečném důsledku znamenalo více než 20 mil. m³ ušetřené vody. V průběhu schvalování mimořádné manipulace byla vstřícnost a snaha rakouské strany velkým pozitivem,“ přibližuje kooperaci dvou států generální ředitel Povodí Moravy, s.p. Václav Gargulák.

Česko-rakouská spolupráce se zaměřuje především na realizaci projektů, které se snaží mírnit dopady extrémů počasí a zároveň vedou ke zvýšení morfologické pestrosti říční krajiny. Jedná se například o aktuální projekt napojení odstavených ramen Dyje na české i rakouské straně řeky nebo o řešení problémů sedimentů v tocích, které souvisí jak s povodněmi, tak se suchem. Mezi dříve dokončené projekty patří „Předpovědní povodňový systém Morava – Dyje“, „Vranovská Dyje“ a „Přírodě blízká protipovodňová opatření v soutokové oblasti Moravy a Dyje“.

Konference „Let`s make it visible – Digital Water Management Dyje“ byla realizována z fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A. Cílem je sdílet a prezentovat výsledky přeshraniční spolupráce, implementovat a zkvalitnit stávající zkušenosti. Nedílnou součástí je vytvoření aplikace povodňové mapy řeky Dyje, která bude dostupná na webových stránkách projektových partnerů a je určena pro informovanost složek integrovaného záchranného systému, místních samospráv a dalších zainteresovaných institucí.

Fotografie pro média:

Konference Let´s make it visible – Digital Water Management
Povodí Moravy, s.p. jednalo s přeshraničními kolegy o...
stáhnout originál (JPG, 8 MB)
stáhnout popis (TXT)

Další informace:

Ing. Jana Kučerová

útvar vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 317 M+420 702 153 308

publikováno 11. října 2018, 10:02aktualizováno 11. října 2018, 10:05 štítky: Let´s make it visible, konference, přeshraniční spolupráce,